Hoppa över navigering

Du kan nu anmäla skador också via LPA:s e-tjänster

Det är nu enklare än tidigare att anmäla olycksfall och yrkessjukdomar till LPA genom att en elektronisk skadeanmälan tagits i bruk.

För att göra skadeanmälan ska du först logga in på LPA:s e-tjänster med dina nätbankskoder. Inloggningen med nätbankskoder säkerställer personens identitet och det motsvarar en underskrift.

I samband med skadeanmälan kan också en reseräkning fyllas i. Om du redan tidigare anmält skadan kan du göra en separat anmälan om enbart resekostnaderna. Kvittona på övriga kostnader i samband med skadan skickar du per post till LPA. Det är viktigt att alltid ange skadedatum och personbeteckning eller ersättningsärendets nummer när handlingar skickas till oss.

Att observera

Gör alltid skadeanmälan så snart som möjligt efter en inträffad skada eller en konstaterad misstanke om yrkessjukdom. Arbetsskador ska anmälas till LPA inom 60 dagar från skadefallet. Kom också ihåg att varje skadefall kräver en egen skadeanmälan.

Ta fram de handlingar som gäller skadan och ditt kontonummer innan du börjar göra anmälan. Då går det enkelt att fylla i anmälan.

Din inloggning i e-tjänsterna gäller i högst 60 minuter. Efter det bryts sessionen. Om din skadeanmälan inte är klar så raderas den och du måste logga in på nytt och börja om från början. Det går inte att spara en halvfärdig anmälan i systemet. Om sessionen avbryts visas ändå på skärmen ett sammandrag av de punkter som du fyllt i. Om du vill kan du kopiera sammandraget och spara det på din dator.

Anvisningar på webben och av LPA-ombudsmännen

Mer information om hur man gör en elektronisk skadeanmälan finns på vår webbplats under Elektronisk skadeanmälan.

Dessutom ger LPA-ombudsmännen råd och hjälp med att fylla i skadeanmälan.

Senare under året kommer det också att bli möjligt att skicka kvitton och andra bilagor via en elektronisk tjänst. Vi informerar närmare när tjänsten tas i bruk.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig