Hoppa över navigering

Allmänt om pensionsförsäkringen för stipendiater

LPA sköter din arbetspensionsförsäkring om du har beviljats stipendium från Finland för vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet.

Är du konst- eller forskningsstipendiat?

Om du har beviljats stipendium i Finland får du arbetspensionsförsäkring i LPA. Du ska ansöka om pensionsförsäkring om du uppfyller alla följande villkor:

  • Du har beviljats stipendium för minst fyra månaders arbete
    • På vissa villkor kan även stipendium för kortare tid än fyra månader vara grund för försäkring, om stipendiet förenas med en gällande försäkring. Mer information: Förenande av stipendier
  • Ditt arbetsstipendium är efter omvandling till en årlig arbetsinkomst minst 4 506 euro (2024). Mer information: Arbetsinkomst för stipendiater
  • Du står inte i anställningsförhållande till stipendiegivaren
  • Du är 18–68 år och har inte ålderspension (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958–61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år)
  • Du omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Om du omfattas av den finländska sociala tryggheten ska du teckna försäkring också när ditt stipendiebaserade arbete sker utomlands eller om du kommer från utlandet för att arbeta här på stipendium. Läs mer: Att arbeta på stipendium utomlands och Till Finland från utlandet som stipendiat.

Försäkring beviljas inte

  • om du beviljats stipendium för grundexamensstudier eller
  • om stipendiet enbart är avsett för kostnader (till exempel ett resestipendium).

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig