Hoppa över navigering

LPA har beviljat över 400 köptjänstförbindelser i år

I år har redan drygt 400 köptjänstförbindelser beviljats via LPA:s projekt “Ta hand om bonden”. Jordbrukare kan få en förbindelse till ett värde av 500 euro för ekonomisk eller juridisk rådgivning eller psykisk experthjälp som stöd för att orka med arbetet. Över 80 procent av de förbindelser som beviljats i år har gällt den psykiska orken.

Under motsvarande tidsperiod i fjol beviljades cirka hälften av förbindelserna för ekonomisk rådgivning. I augusti 2017 utvidgades gårdsrådgivningssystemet Råd 2020 till att omspänna även modernisering av gårdar och förbättrande av konkurrenskraften, vilket möjliggör mer omfattande ekonomisk rådgivning till jordbrukare i utmanande situationer. Det har lett till att den ekonomiska rådgivningen i stor utsträckning skett via Råd 2020.

Nu lägre tröskel för att söka hjälp

Om förbindelser söks i samma takt under resten av året kan totalantalet stiga till 1 300 i år. I fjol beviljades totalt 680 förbindelser. Fastän en del av den ekonomiska rådgivningen sker via Råd 2020 har antalet förbindelser ökat klart från i fjol. Under den livligaste vårveckan fick LPA över 40 ansökningar om förbindelser.

Kriterierna för att bevilja förbindelser har också ändrats jämfört med i fjol. Nu kan en person som redan fått en förbindelse få en förbindelse till om den utmanande situationen fortsätter. Runt 120 personer har redan behövt få en andra förbindelse.

Även en familjemedlem som deltar i arbetet på gården och bär ansvar för gården kan få en förbindelse i år. Ett nytt alternativ är att få en förbindelse för arbetshandledning. Många har redan använt den möjligheten.

Ofta vid yttersta gränsen för att orka

Utvecklingen av antalet köptjänstförbindelser avspeglar situationen på gårdarna. Det är en verkligt utmanande tid för många jordbrukarfamiljer. Man närmar sig den yttersta gränsen för att orka och den ekonomiska situationen ser inte ljus ut. Nyheterna under de senaste veckorna om sänkt mjölkpris har åtminstone inte underlättat situationen.

Ungefär en tredjedel av de förbindelser som sökts för psykisk experthjälp har berott på ekonomiska bekymmer. Jordbrukaren söker en förbindelse för att få samtala med en professionell hjälpare om att hitta utvägar och om den stress, sömnlöshet eller överbelastning som bekymren orsakat. En annan stor grupp utgör de jordbrukare som söker hjälp på grund av problem i parförhållandet eller i andra mänskliga relationer. Ibland kan ens egen eller en närståendes sjukdom eller ett plötsligt dödsfall i familjen orsaka så mycket stress att professionell hjälp kan behövas.

Sök hjälp i tid

Köptjänstförbindelsen är bara ett av de sätt på vilka jordbrukare kan få hjälp. Oberoende av hur stort hjälpbehovet är lönar det sig att kontakta projektarbetaren i tillräckligt god tid. Då finns de bästa möjligheterna att hitta utvägar och kartlägga behovet av experthjälp. Genom att ta tag i problem i god tid kan man hindra att människor, gårdar och djur råkar i djup kris.

Ytterligare information ger projektledare Pirjo Ristola, tfn 040 588 0744 (på finska), och expert Märta Strömberg-Nygård, tfn 029 435 2242 (på svenska).

Se sidan Projektets kontaktuppgifter

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig