Hoppa över navigering

Olycksfallsskydd för fritiden

Du kan komplettera ditt olycksfallsskydd med LPA:s olycksfallsförsäkring för fritiden. OFLA-försäkringen, som tecknas vid sidan av arbetsskadeförsäkringen, ger skydd mot olycksfall på fritiden.

Fritidsförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda olycksfall på fritiden och i arbeten i det egna privathushållet.  Fritidsförsäkringen är frivillig och den tecknas alltid separat. Försäkringen har ingen åldersgräns och den gäller också utomlands.

Fritidsförsäkringen ersätter till exempel

 • arbeten i det egna privathushållet till exempel olycksfall vid köksarbeten och renovering av hemmet
 • olycksfall i hobbyer
 • olycksfall på utlandsresor.

Observera att fritidsförsäkringen inte ersätter till exempel i samband med idrottsutövning en separat idrotts- eller licensförsäkring som är skräddarsydd för idrottsgrenen i fråga eller som erbjuds via idrottsföreningen, inte heller en reseförsäkring. Skador som uppstått med motorfordon ska i första hand ersättas från trafikförsäkringen.

Fritidsförsäkringen ersätter inte

 • sjukdomar
 • olycksfall som inträffar i löne- eller företagararbete
 • olycksfall som ersätts med stöd av annan lag
 • trafikskador. Alla olycksfall som har uppstått med motoriserade förflyttningshjälpmedel med en maxhastighet på 25 km/h eller som väger mer än 25 kg (till exempel fyrhjulingar och snöskoter) omfattas av trafikförsäkringen.

Ersättningar

OFLA-fritidsförsäkringen är mer omfattande än många privata försäkringar. Försäkringen ersätter bland annat vård och läkemedel samt kostnader för vårdresor. Vårdkostnader vid olycksfall ersätts utan övre gräns och ersättning betalas också för bestående men.

För utlandsresor är det dock tillrådligt att den försäkrade har reseförsäkring, för fritidsförsäkringen ersätter endast vårdkostnaderna för olycksfallsskadan utomlands.

När gäller försäkringen?

En OFLA-fritidsförsäkring kan endast gälla parallellt med en OFLA-arbetsskadeförsäkring. Man ska alltid ansöka om fritidsförsäkring separat.

Såhär ansöker du om olycksfallsförsäkring för fritiden

 1. Ansök om försäkring i e-tjänsten

  Fyll i ansökan om försäkring i e-tjänsten.

  LPA-ombudsmännen och LPA:s kundbetjäning hjälper dig att fylla i ansökan.

 2. Fyll i försäkringsansökan

  Alternativt kan du fylla i en ansökningsblankett i pappersform.

  och lämna den till LPA:

Försäkringen kan börja tidigast dagen efter att försäkringsansökningen har nått LPA.

Uppsägning

Om du vill säga upp din försäkring gör du det med en skriftlig undertecknad anmälan. Försäkringen upphör tidigast då din anmälan om uppsägning nått LPA.

LPA kan säga upp en fritidsförsäkring om försäkringstagaren inte betalar premierna.

Försäkringsvillkor.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig