Hoppa över navigering

Olycksfallsskydd för fritiden

Du kan komplettera ditt olycksfallsskydd med LPA:s olycksfallsförsäkring för fritiden. OFLA-försäkringen, som tecknas vid sidan av arbetsskadeförsäkringen, ger skydd mot olycksfall på fritiden.

Fritidsförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda olycksfall på fritiden och i arbeten i det egna privathushållet.  Fritidsförsäkringen är frivillig och den tecknas alltid separat. Försäkringen har ingen åldersgräns och den gäller också utomlands.

Fritidsförsäkringen ersätter till exempel

 • arbeten i det egna privathushållet till exempel olycksfall vid köksarbeten och renovering av hemmet
 • olycksfall i hobbyer
 • olycksfall på utlandsresor.

Observera att fritidsförsäkringen inte ersätter till exempel i samband med idrottsutövning en separat idrotts- eller licensförsäkring som är skräddarsydd för idrottsgrenen i fråga eller som erbjuds via idrottsföreningen, inte heller en reseförsäkring.

Fritidsförsäkringen ersätter inte

 • sjukdomar
 • olycksfall som inträffar i löne- eller företagararbete
 • trafikskador eller olycksfall där ersättningsfrågan avgörs enligt någon annan lag – t.ex. olycksfall i motorsport eller med åkgräsklippare.

Ersättningar

OFLA-fritidsförsäkringen är mer omfattande än många privata försäkringar. Försäkringen ersätter bland annat vård och läkemedel samt kostnader för vårdresor. Vårdkostnader vid olycksfall ersätts utan övre gräns och ersättning betalas också för bestående men.

För utlandsresor är det dock tillrådligt att den försäkrade har reseförsäkring, för fritidsförsäkringen ersätter endast vårdkostnaderna för olycksfallsskadan utomlands.

När gäller försäkringen?

En OFLA-fritidsförsäkring kan endast gälla parallellt med en OFLA-arbetsskadeförsäkring. Man ska alltid ansöka om fritidsförsäkring separat.

Såhär ansöker du om olycksfallsförsäkring för fritiden

 1. Fyll i ansökan

  Fyll i ansökan om OFLA-fritidsförsäkring.

  Du får hjälp med att fylla i ansökan av LPA-ombudsmannen eller LPA:s kundtjänst.

 2. Skicka in den ifyllda och undertecknade försäkringsansökan till LPA

  Skicka ansökan

  • som en skannad bifogad fil via e-tjänsterna
  • eller som en skannad fil via skyddad e-post
  • eller med post till adressen: LPA, PB 16, 02101 Esbo.

  Du kan också lämna in ansökan via LPA-ombudsmannen.

Försäkringen kan börja tidigast dagen efter att försäkringsansökningen har nått LPA.

Uppsägning

Om du vill säga upp din försäkring gör du det med en skriftlig undertecknad anmälan. Försäkringen upphör tidigast då din anmälan om uppsägning nått LPA.

LPA kan säga upp en fritidsförsäkring om försäkringstagaren inte betalar premierna.

Försäkringsvillkor.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig