Hoppa över navigering

Avbytarservice för lantbruksföretagare

Genom avbytarservice kan en lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion få en lantbruksavbytare för att sköta djuren när företagaren har semester eller till exempel blir sjuk.

Avbytarservicen är ett stöd för lantbruksföretagaren att orka med arbetet genom att det blir möjligt att komma ifrån den bindande husdjursskötseln.

Avbytarservice för lantbruksföretagare består av

Vem kan få avbytarservice?

Du kan få avbytarservice om kraven på att få avbytarservice uppfylls. Läs mer: Vem kan få avbytarservice?

Avbytarens arbetsuppgifter

Avbytaren utför dina dagliga arbetsuppgifter i husdjursskötseln. Avbytaren sköter de arbeten som är nödvändiga med tanke på produktionsdjurens välbefinnande.

Avbytaren sköter den persons uppgiftsandel, som har semester eller vikariehjälp eller som köpt avgiftsbelagd avbytarhjälp. Det är därför viktigt att uppgiftsandelarna uppskattas rätt för alla företagare och arbetstagare i lantbruksföretaget.

Frihet att välja hur servicen ordnas

Du kan välja om du vill anlita den avbytarservice som den lokala enheten ordnar eller om du vill ordna din avbytarservice själv.

Om du vill övergå från den lokala enhetens avbytarservice till själv ordnad service eller omvänt ska du anmäla det före slutet av juni. Ändringen träder då i kraft vid ingången av följande kalenderår.

Lomitusnetti till din tjänst

Du kan sköta dina avbytarärenden via webbtjänsten Lomitusnetti där du kan uppdatera uppgifterna om dig själv och din gård, lämna in semesteransökan och ansöka om vikariehjälp. Du loggar in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder.

Ersättningar och priser

Ersättningarna och priserna justeras årligen enligt löneindex.

Tiden för avbytarservice 1.1–31.12.2023 1.1.–31.12.2024
Subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp 15,60 euro per timme 16,39 euro per timme
Avbytarhjälp till fullt pris 39,72 euro per timme 41,73 euro per timme
Övervakningsbesök, euro/besök (för besök på över en timme euro/timme) 37,45 euro 39,35 euro
Beredskap 5,67 euro/timme 5,96 euro per timme
Vikariehjälpsavgift/organisering av företagsverksamheten 15,32 euro/timme 16,10 euro per timme
Avbytarservice som ordnats själv, ersättning högst * 30,07 euro/timme 31,60 euro per timme
Ogrundad förmån 37,45 euro/timme 39,35 euro per timme

* moms ingår inte i ersättningen. Tjänsteproducenten fakturerar moms för sitt arbete och du ska själv betala momsen.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig