Hoppa över navigering

Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 är fastställda

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt index för arbetspensionsskyddet för 2024.

Arbetspensionerna påverkas av två index: arbetspensionsindex och lönekoefficienten. Pensionerna justeras med arbetspensionsindex för att köpkraften ska tryggas. Med lönekoefficienten justeras inkomsterna som den som ska gå i pension tjänat under sin arbetskarriär till nivån för året då pensionen börjar.

Arbetspensionsindex

Arbetspensionsindexet för år 2024 är 3037, vilket innebär en höjning av pensionerna med cirka 5,7 procent vid årsskiftet.

Lönekoefficient

Lönekoefficienten fastställdes till 1,637, en ökning på 5,1 procent jämfört med år 2023.

Planerar du att gå i pension?

Lämna in din pensionsansökan ungefär en månad innan pensionen inleds. Om du ska gå i pension senast i december 2023 höjs arbetspensionen med arbetspensionsindex i januari 2024. Om du däremot går i pension i januari eller senare höjs inkomsterna du tjänade in under din arbetskarriär med lönekoefficienten till nivån för 2024 och din arbetspension beräknas utgående från inkomsterna som höjts med lönekoefficienten.

Det lönar sig att omsorgsfullt planera och överväga tidpunkten för pensioneringen ur olika perspektiv. Mest påverkas pensionsbeloppet av arbetskarriärens längd och arbetsinkomstnivån. När du arbetar längre tjänar du också in mer arbetspension. Om du går i pension först efter din lägsta pensionsålder höjs din pension med en uppskovsförhöjning som höjer pensionen för varje månad som du skjuter upp den med.

Närmare information:
Social- och hälsovårdsministeriet: Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 har fastställts

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig