Hoppa över navigering

Inkomstgränsen för avträdelsestöd slopades retroaktivt från och med 1.1.2022

Republikens president stadfäste den 22.6 en lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk. I och med lagändringen slopas inkomstgränsen för avträdelsestöd retroaktivt från och med 1.1.2022. Den som har rätt till avträdelsestöd inom lantbruket har alltså sedan början av året kunnat arbeta utan inkomstgränser så att arbetet och lönen för det inte har påverkat rätten till avträdelsestöd. Lagen träder i kraft 1.7.2022

Genom lagändringen vill man underlätta problemet med säsongsarbete inom lantbruket och säkerställa tillräcklig yrkeskunnig arbetskraft inom de för primärproduktionen kritiska områdena, särskilt inom lantbruket och trädgårdsbranschen. Den som har rätt till avträdelsestöd kan i fortsättningen delta utan begränsningar i säsongsarbetet på en gård och betalningen av avträdelsestöd avbryts inte på grund av inkomsterna. Den som har rätt till avträdelsestöd får emellertid inte heller i fortsättningen bedriva lantbruk, renskötsel eller leveransarbete inom skogsbruket för egen räkning.

Lagändringen gäller cirka 1400 mottagare av avträdelsestöd som vi kommer att kontakta per brev inom kort.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig