Hoppa över navigering

Företagare får temporär rätt till utkomststöd för arbetslösa

Republikens President stadfäste 7.4.2020 en tillfällig lag som gör det möjligt för företagare att få arbetsmarknadsstöd om företagarens arbete i huvudsyssla i företaget har upphört eller om företagarens inkomst från företagsverksamheten till följd av coronavirusläget underskrider 1 089,67 euro per månad.

Lagen gäller också lantbruksföretagare och enligt den är det möjligt att få arbetsmarknadsstöd utan att företagsverksamheten läggs ner. Lagen är i kraft till och med den 30 juni 2020.

Hur ska jag ansöka om arbetsmarknadsstöd?

Arbetsmarknadsstödet förutsätter att företagaren anmäler som arbetslös arbetssökande på arbets-och näringsbyrån. Företagaren ska lämna en utredning över att hans eller hennes arbete i huvudsyssla har upphört eller över att inkomsten till följd av coronaepidemin har minskat. Därefter ger TE-byrån ett arbetspolitiskt utlåtande till FPA. Företagaren ska dessutom ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA.

Arbetsmarknadsstöd kan beviljas retroaktivt från och med tidigast den 16 mars. Företagaren ska anmäla sig som arbetssökande senast den 15 april om han eller hon retroaktivt vill ansöka om arbetsmarknadsstöd. Om företagaren registrerar sig som arbetssökande efter den 15 april kan arbetsmarknadsstöd beviljas tidigast från dagen för registrering.

Arbetsmarknadsstöd förutsätter inte att företagsverksamheten läggs ner

Du behöver inte säga upp din LFÖPL-försäkring för att få arbetsmarknadsstöd. Lantbruksföretagarna har fortfarande möjlighet att delta i verksamheten på gården. Om lantbruksföretagarens arbete eller inkomsten från företagsverksamheten ökar bedömer arbets- och näringsbyrån om företagarens huvudsysselsättning fortfarande kan betraktas som avslutad längre.

Läs mer om ansökan på FPA:s webbplats: Företagare får temporär rätt till arbetsmarknadsstöd

Du kan läsa mer om den temporära lagen i Edilex nyhetsflöde (på finska): Företagare kan få arbetsmarknadsstöd 16.3.2020–30.6.2020 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig