Hoppa över navigering

Den lokala enheten beslutar, avbytaren utför arbetet

Avbytarservicen ordnas av de kommuner som LPA ingått avtal med. Varje sådan kommun bildar tillsammans med andra angränsande kommuner ett område som kallas lokal enhet för avbytarservice.

Din lokala enhet fattar beslut om dina avbytartjänster.

Den lokala enheten kan betjäna dig bäst om du ser till att enheten har aktuell information om dig och ditt lantbruksföretag. Försäkra dig varje gång du anlitar avbytarservicen om att den information som den lokala enheten har fortfarande stämmer.

Om du har valt att anlita den lokala enhetens avbytarservice ordnar den lokala enheten en avbytare för din gård.

Om du har valt själv ordnad avbytarservice betalar den lokala enheten ersättning för den service som du själv ordnar.

Lantbruksavbytaren

En lantbruksavbytare är proffs på att sköta produktionsdjur. De avbytare som arbetar i en lokal enhet står i anställningsförhållande till enheten. I egenskap av arbetsgivare svarar den lokala enheten också för de anställda avbytarnas arbetssäkerhet och beslutar om avbytarnas arbetsskift.

Anställningsvillkoren för de avbytare som arbetar i de lokala enheterna regleras i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Om du behöver information om avbytarnas anställningsvillkor kan du kontakta den lokala enheten eller kommunarbetsgivaren.

Den lokala enheten kan också köpa avbytartjänster av ett avbytarserviceföretag. De lantbruksföretagare som själva ordnar sina avbytartjänster köper dem av en serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret.

Läroanstalterna inom naturbruk utbildar lantbruksavbytare.

Du kan kontakta de lokala enheterna nära din hemkommun för att höra dig för om lediga jobb för lantbruksavbytare.

Samarbetsgruppen

Varje lokal enhet har en samarbetsgrupp inom sitt område. Samarbetsgruppen har också representanter för lantbruksföretagarna. Du kan kontakta medlemmarna om du vill delta i att utveckla den lokala avbytarverksamheten. Gruppmedlemmarnas kontaktinformation får du från den lokala enheten.

Ändringssökande

Du kan begära omprövning hos LPA av ett beslut om avbytarservice som den lokala enheten har gett. Begäran om omprövning ska ha kommit in till LPA inom 30 dagar från att du fått del av beslutet. Du anses ha fått del av beslutet senast på den sjunde dagen efter den dag beslutet postades. Anvisningar för sökande av ändring medföljer varje beslut av den lokala enheten. En begäran om omprövning handläggs inom cirka två månader.

LPA:s omprövningsbeslut kan i sin tur överklagas hos förvaltningsdomstolen. Läs mer: Hur söker jag ändring i ett beslut?

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig