Hoppa över navigering

Förslag på att förvärvsinkomstgränsen för avträdelsestöd ska slopas

Regeringen föreslår att de som har rätt till lantbrukets avträdelsestöd i fortsättningen ska kunna delta utan begränsning till exempel i säsongsbetande arbeten inom lantbruket utan att arbetet och löneinkomsten påverkar rätten till avträdelsestöd.

Regeringens proposition till ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk överlämnades till riksdagen den 24.3. Om riksdagen godkänner regeringens lagförslag träder bestämmelsen om avlägsnande av förvärvsinkomstgränsen för avträdelsestöd i kraft retroaktivt från och med januari 2022.

Syftet med att avlägsna förvärvsinkomstgränsen för avträdelsestöd är att underlätta problemet med säsongsbetonat arbete inom lantbruket och säkerställa tillgången till tillräcklig kompetent arbetskraft inom branscher som är kritiska med tanke på primärproduktionen, särskilt inom jordbruket och trädgårdsodlingen Lagförslaget gör det dessutom möjligt för personer som är berättigade till avträdelsestöd att förvärvsarbeta för att trygga försörjningsberedskapen i och med de behov av arbetskraft som uppstått på grund av kriget i Ukraina och covid-19-pandemin. Propositionen gäller cirka 1 400 mottagare av avträdelsestöd.

De temporära lagarna som gällde Covid-19-pandemin och med stöd av vilka förvärvsinkomstgränsen tillfälligt slopades var i kraft under 2020 och 2021.

Läs mer i jord- och skogsbruksministeriets meddelande: Förvärvsinkomstgränsen för dem som får avträdelsestöd slopas

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig