Hoppa över navigering

E-tjänster

Sköt dina försäkrings-, pensions- och avbytarärenden i våra e-tjänster.

E-tjänster

Sköt dina försäkrings-, pensions- och avbytarärenden i våra e-tjänster.

Renskötare

Grunden för en renskötares arbetspensionsskydd är en arbetspensionsförsäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Från LPA får du utöver pensionsförsäkring även skydd vid olycksfall, sjukdom eller arbetsoförmåga. Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete!

Söker du dessa?

Olycksfallsskydd för renskötselarbete och för fritiden

LPA:s arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring ingår i den obligatoriska LFÖPL-pensionsförsäkringen och ger ersättning för vård av olycksfall som inträffat i...

LPA-sjukdagpenning

LPA-sjukdagpenningen är ett skydd vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, såsom säsonginfluensa. Sjukdagpenning betalas för den självrisktid som gäller sjukdagpenningen...

Renskötares LFÖPL-arbetsinkomst

Dina försäkringar grundar sig på LFÖPL-arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten motsvarar din arbetsinsats inom renskötseln.

Försäkringspremierna för renskötare

LFÖPL-försäkringspremierna för renskötare beräknas på din personliga LFÖPL-arbetsinkomst.

Du är kanske intresserad av

Så här tecknar du en LFÖPL-försäkring

Teckna LFÖPL-försäkring för renskötare.

Vanliga frågor

Vi har samlat vanliga frågor och svaren på dem.

Vahinkoilmoituksen tekeminen

Pensionsutdrag

Läs igenom utdraget noggrant!

Så söker du ersättning

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska anmälas inom 60 dagar.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig