Hoppa över navigering

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://www.mela.fi och har upprättats inför lanseringen av webbplatsen 26.9.2019. Webbplatsens tillgänglighet har setts över av ett företag som levererar tillgänglighetstjänster i anslutning till extern kommunikation och följer nu WCAG 2.1 på nivå AA. Vid testningen har tjänsteproducenten anlitat såväl proffs på elektronisk kommunikation som tillgänglighetsexperter av olika slag.

Webbplatsens tillgänglighetsnivå

Webbplatsen uppfyller i nödvändiga delar de kritiska kraven på nivå A och AA när det gäller våra kunders skötsel av förmånsärenden.

Vi arbetar fortlöpande för att förbättra tillgängligheten

Stödmaterialet som överförts från den gamla lpa.fi-webbplatsen är ännu inte tillgängligt till alla delar. Vi följer responsen och utvecklar webbplatsens tillgänglighet fortlöpande.

Icke-tillgängligt innehåll på webbplatsen

Material som stöder och kompletterar servicen och som överförts från den gamla webbplatsen till den nya, så som broschyrer, statistik och årsberättelser, är ännu inte tillgängliga till alla delar, exempelvis för läsning med hjälp av skärmläsare. Material som publiceras efter lanseringen av den nya webbplatsen är i regel tillgängligt.

Via webbplatsen kan du logga in på separata elektroniska tjänster, exempelvis e-tjänsten och Lomitusnetti. Dessa tjänster är ännu inte tillgängliga till alla delar. Vår strävan är att göra tjänsterna tillgängliga i samband med uppdateringar av applikationerna.

Har du upptäckt brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen

För att förbättra vår webbplats användbarhet och tillgänglighet tar vi tacksamt emot respons och förbättringsförslag. Om du upptäcker brister på vår webbplats kan du meddela oss om saken med responsblanketten.

I enlighet med tillsynsmyndighetens anvisningar får svaret dröja högst 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte alls får svar inom tidsfristen på 14 dagar, kan du anmäla saken till tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndighet

Regionförvaltningsverket övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls i enlighet med lag.

Vi erbjuder stöd till användare för vilka tjänsterna ännu inte är tillgängliga

Om du behöver något material och det inte är tillgängligt för dig kan du skicka oss ett meddelande om saken, så försöker vi så fort som möjligt göra materialet tillgängligt för dig: viestinta(at)mela.fi.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig