Hoppa över navigering

Försäkringspremierna för stipendiater

Försäkringspremien baseras på din LFÖPL-arbetsinkomst som framgår av försäkringsbeslutet.

Arbetsinkomsten räknas ut som ett årsbelopp även om stipendiatarbetet varar en kortare tid än ett år. Du betalar ändå försäkringspremier och tjänar in pension bara för försäkringens faktiska giltighetstid.

Mer information om hur arbetsinkomsten bestäms: Arbetsinkomsten för stipendiater

LFÖPL-försäkringspremier 2020

Ålder Arbetsinkomst/år Procentsats
under 53 är under 27 882 e

över 43 814 e

13,0140

24,10

53–62 år under 27 882 e

över 43 814 e

13,8240

25,60

63 år fyllda under 27 882 e

över 43 814 e

13,0140

24,10

För den del av arbetsinkomsten som ligger mellan 27 882 och 43 814 euro stiger försäkringspremien enligt en glidande skala. För den del som överstiger 43 814 euro är procentsatsen 24,10 procent. Eftersom 53–62-åringar har en större pensionstillväxt betalar de en något högre premie under övergångsperioden 2017–2025.

OFLA-försäkringspremier 2020

Försäkring Pris
Obligatorisk OFLA-försäkring för arbetstid 1,8 euro + 0,085 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten
Olycksfallsförsäkring för fritids 16,00 euro + 0,3 procent av årsarbetsinkomsten

Du kan få en uppskattning av försäkringspremien med räknaren för stipendiater.

Fakturering

Försäkringspremien faktureras enligt försäkringsperioden och när den infaller.

Tidpunkten för beviljandet av försäkringen avgör förfallodagen för första premiefakturan. Förfallodagen är alltid den 15 i månaden.

Exempel:

  • Om försäkringen gäller hela kalenderåret får du fyra fakturor under året.
  • Om försäkringen gäller i högst sex månader får du en enda faktura.
  • Om hela försäkringstiden hänför sig till retroaktiv tid faktureras hela premien på en gång.

I allmänhet förfaller fakturorna till betalning i

  • mars
  • juni
  • september och
  • december.

Det förekommer också avvikande faktureringsperioder till exempel på grund av årsskiftet och ändringar i stipendiatarbetet.

Fritidsförsäkringen faktureras alltid separat.

Du kan välja e-faktura

Som LPA:s kund kan du ta emot och betala försäkringspremiefakturor elektroniskt som e-faktura via din nätbank. E-faktura kan användas av nätbankskunder hos OP-gruppen, Nordea, Danske Bank, Ålandsbanken, Lokalandelsbankerna, Aktia, Sparbankerna, Handelsbanken och S-banken.

Till kunder som valt e-faktura skickar vi inte fakturor eller fakturabilagor på papper. Fakturabilagorna kan också läsas på vår webbplats: Fakturabilagor.

Betalningsdröjsmål

Om du behöver mer betalningstid för din premiefaktura, kontakta premiefaktureringen på vakuutusmaksut (at) mela.fi för att avtala om en betalningsplan.

För förfallna premier är vi tvungna att alltid ta ut en dröjsmålsränta. För närvarande är dröjsmålsräntan enligt räntelagen 4 procent per år.

För en förfallen premiefaktura skickar vi en betalningspåminnelse. Om du inte har avtalat med LPA om en betalningsplan, övergår fakuran därefter direkt till indrivning.

LFÖPL-premier är avdragsgilla i beskattningen

Försäkringspremier är helt avdragsgilla i beskattningen. Vi meddelar om betalda premier direkt till skattemyndigheten.

Andra avgifter som tas ut på basis av LFÖPL-försäkringen

Från LFÖPL-arbetsinkomsten i din försäkring tas i beskattningen ut en sjukförsäkringsavgift och Yle-skatten. Sjukförsäkringsavgiften består av en dagpenningsavgift, som år 2020 är 1,18 procent av arbetsinkomsten, och en sjukvårdsavgift, som år 2020 är 0,68 procent av arbetsinkomsten. Mer information om sjukförsäkringsavgiften och Yle-skatten hittar du på skatteförvaltningens webbplats.

Frågor om försäkringspremierna?

Här har vi samlat vanliga frågor om försäkringspremierna.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig