Hoppa över navigering

Försäkringspremierna för stipendiater

Försäkringspremien baseras på din LFÖPL-arbetsinkomst som framgår av försäkringsbeslutet.

Arbetsinkomsten räknas ut som ett årsbelopp även om stipendiatarbetet varar en kortare tid än ett år. Du betalar ändå försäkringspremier och tjänar in pension bara för försäkringens faktiska giltighetstid.

Mer information om hur arbetsinkomsten bestäms: Arbetsinkomsten för stipendiater

LFÖPL-försäkringspremier 2021

Ålder Arbetsinkomst/år Procentsats
under 53 är under 28 248 e

över 44 390 e

13,0140

24,10

53–62 år under 28 248 e

över 44 390 e

13,8240

25,60

63 år fyllda under 28 248 e

över 44 390 e

13,0140

24,10

För den del av arbetsinkomsten som ligger mellan 28 248 och 44 390 euro stiger försäkringspremien enligt en glidande skala. För den del som överstiger 44 390 euro är procentsatsen 24,10 procent. Eftersom 53–62-åringar har en större pensionstillväxt betalar de en något högre premie under övergångsperioden 2017–2025.

OFLA-försäkringspremier 2021

Försäkring Pris
Obligatorisk OFLA-försäkring för arbetstid 1,8 euro + 0,085 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten
Olycksfallsförsäkring för fritids 16,00 euro + 0,3 procent av årsarbetsinkomsten

Du kan få en uppskattning av försäkringspremien med räknaren för stipendiater.

Fakturering

Försäkringspremien faktureras enligt försäkringsperioden och när den infaller.

Tidpunkten för beviljandet av försäkringen avgör förfallodagen för första premiefakturan. Förfallodagen är alltid den 15 i månaden.

Exempel:

  • Om försäkringen gäller hela kalenderåret får du fyra fakturor under året.
  • Om försäkringen gäller i högst sex månader får du en enda faktura.
  • Om hela försäkringstiden hänför sig till retroaktiv tid faktureras hela premien på en gång.

I allmänhet förfaller fakturorna till betalning i

  • mars
  • juni
  • september och
  • december.

Det förekommer också avvikande faktureringsperioder till exempel på grund av årsskiftet och ändringar i stipendiatarbetet.

Fritidsförsäkringen faktureras alltid separat.

LPA:s kontonummer för betalning av försäkringsavgifter

OP Helsingfors
FI45 5721 1510 0074 17
OKOYFIHH

Nordea
FI65 2290 3800 0000 50
NDEAFIHH

Behöver du betalningstid?

Om du behöver betalningstid för försäkringspremierna kan du behändigt komma överens om en ny betalningstidtabell i vår e-tjänst. I tjänsten ser du också kopior av fakturor som du har fått efter 1.1.2021.

Du kan också komma överens om en betalningstidtabell genom att ringa faktureringen av försäkringspremier tfn 029 435 2690 eller genom att skicka oss skyddad e-post. Välj då försäkringspremier som mottagare.

För förfallna premier är vi tvungna att alltid ta ut en dröjsmålsränta. För fakturorna för 2021 dröjsmålsräntan enligt räntelagen är 8 procent per år.

För en förfallen premiefaktura skickar vi en betalningspåminnelse. Om du inte har avtalat med LPA om en betalningsplan, övergår fakuran därefter direkt till indrivning.

LFÖPL-premier är avdragsgilla i beskattningen

Försäkringspremier är helt avdragsgilla i beskattningen. Vi meddelar om betalda premier direkt till skattemyndigheten.

Fråga Skatteförvaltningen om avdragsgrunderna.

Andra avgifter som tas ut på basis av LFÖPL-försäkringen

Från LFÖPL-arbetsinkomsten i din försäkring tas i beskattningen ut en sjukförsäkringsavgift och Yle-skatten. Sjukförsäkringsavgiften består av en dagpenningsavgift, som år 2021 är 1,36 procent av arbetsinkomsten, och en sjukvårdsavgift, som år 2021 är 0,68 procent av arbetsinkomsten. Mer information om sjukförsäkringsavgiften och Yle-skatten hittar du på skatteförvaltningens webbplats.

Beräkna dina försäkringspremier med hjälp av räknaren

LPA-trygghetsräknaren för stipendiater visar den årsarbetsinkomst som beräknats för dig utifrån ditt stipendium och uppskattar hur din årsarbetsinkomst påverkar dina försäkringspremier och din framtida pension. Du ser också din LPA-sjukdagpenning samt din OFLA-olycksfallsdagpenning.

Frågor om försäkringspremierna?

Här har vi samlat vanliga frågor om försäkringspremierna.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig