Hoppa över navigering

Försäkringspremierna för stipendiater

Försäkringspremien baseras på din LFÖPL-arbetsinkomst som framgår av försäkringsbeslutet.

Arbetsinkomsten räknas ut som ett årsbelopp även om stipendiatarbetet varar en kortare tid än ett år. Du betalar ändå försäkringspremier och tjänar in pension bara för försäkringens faktiska giltighetstid.

Mer information om hur arbetsinkomsten bestäms: Arbetsinkomsten för stipendiater

LFÖPL-försäkringspremier 2024

Ålder Arbetsinkomst/år Procentsats
under 53 är under 31 565 e

över 49 602 e

13,0140

24,10

53–62 år under 31 565 e

över 49 602 e

13,8240

25,60

63 år fyllda under 31 565 e

över 49 602 e

13,0140

24,10

För den del av arbetsinkomsten som ligger mellan 31 565 och 49 602 euro stiger försäkringspremien enligt en glidande skala. För den del som överstiger 49 602 euro är procentsatsen 24,10 procent. Eftersom 53–62-åringar har en större pensionstillväxt betalar de en något högre premie under övergångsperioden 2017–2025.

OFLA-försäkringspremier 2024

Försäkring Pris
Obligatorisk OFLA-försäkring för arbetstid 4,00 euro + 0,085 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten
Olycksfallsförsäkring för fritids 18,00 euro + 0,40 procent av årsarbetsinkomsten

Du kan få en uppskattning av försäkringspremien med räknaren för stipendiater.

Fakturering

Försäkringspremien faktureras enligt försäkringsperioden och när den infaller.

Den första fakturan förfaller i regel den 15 i månaden som följer på månaden då beslutet gavs.

Exempel:

 • om din försäkring gäller ett kalenderår får du en faktura fyra gånger om året
 • om försäkringsperioden delvis sträcker sig tillbaka i tiden tas försäkringsavgiften för den tiden ut i samband med den första fakturan
 • om försäkringsperioden i sin helhet ligger i förfluten tid tas hela försäkringsavgiften ut på en gång
 • om du samtidigt är försäkrad till följd av arbete med flera stipendier får du en faktura för varje stipendium.

I allmänhet förfaller fakturorna till betalning i

 • mars
 • juni
 • september och
 • december.

Det förekommer också avvikande faktureringsperioder till exempel på grund av årsskiftet och ändringar i stipendiatarbetet.

Fritidsförsäkringen faktureras alltid separat.

LPA:s kontonummer för betalning av försäkringsavgifter

OP Helsingfors
FI72 5000 0120 4805 94
OKOYFIHH

Nordea
FI65 2290 3800 0000 50
NDEAFIHH

I stället för pappersfakturor kan LPA skicka fakturor

 • som e-fakturor till din nätbank. Du börjar använda e-faktureringen genom att lägga till LPA som e-fakturerare i din nätbank.
 • som direktdebitering så att fakturan debiteras automatiskt från ditt konto. Kundbetjäningen i din bank ger mer information.
 • som e-faktura så att fakturan skickas elektroniskt till din faktureringsoperatör. För att kunna ta emot fakturor på nätet måste du meddela LPA dina faktureringsuppgifter till exempel med e-post: vakuutusmaksut(at)mela.fi eller med ett meddelande i vår e-tjänst.

Behöver du betalningstid?

Om du behöver betalningstid för försäkringspremierna kan du behändigt komma överens om en ny betalningstidtabell i vår e-tjänst. I tjänsten ser du också kopior av fakturor som du har fått efter 1.1.2021.

Du kan också komma överens om en betalningstidtabell genom att ringa faktureringen av försäkringspremier tfn 029 435 2690 eller genom att skicka oss skyddad e-post. Välj då försäkringspremier som mottagare.

För förfallna premier är vi tvungna att alltid ta ut en dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan för LFÖPL- och OFLA-försäkringspremiefakturor är 12,5 procent per år under tiden 1.1.–30.6.2024.

För en förfallen premiefaktura skickar vi en betalningspåminnelse. Om du inte har avtalat med LPA om en betalningsplan, övergår fakuran därefter direkt till indrivning.

LFÖPL-premier är avdragsgilla i beskattningen

Försäkringspremier är helt avdragsgilla i beskattningen. Vi meddelar om betalda premier direkt till skattemyndigheten.

Fråga Skatteförvaltningen om avdragsgrunderna.

Andra avgifter som tas ut på basis av LFÖPL-försäkringen

Från LFÖPL-arbetsinkomsten i din försäkring tas i beskattningen ut en sjukförsäkringsavgift och Yle-skatten. Sjukförsäkringsavgiften består av en dagpenningsavgift, som år 2024 är 1,01 procent av arbetsinkomsten, och en sjukvårdsavgift, som år 2024 är 0,51 procent av arbetsinkomsten. Mer information om sjukförsäkringsavgiften och Yle-skatten hittar du på skatteförvaltningens webbplats.

Beräkna dina försäkringspremier med hjälp av räknaren

LPA-trygghetsräknaren för stipendiater visar den årsarbetsinkomst som beräknats för dig utifrån ditt stipendium och uppskattar hur din årsarbetsinkomst påverkar dina försäkringspremier och din framtida pension. Du ser också din LPA-sjukdagpenning samt din OFLA-olycksfallsdagpenning.

Frågor om försäkringspremierna?

Här har vi samlat vanliga frågor om försäkringspremierna.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig