Hoppa över navigering

Betalningsdagarna för pensioner 2022 och årsinformation för pensionsmottagare

Vid årsskiftet skickar vi ut årsinformation till alla som får pension från LPA. Årsinformationen får du senast i början av januari.

I årsinformationen meddelar vi pensionsbeloppet som betalats 2021 och pensionsbeloppet för 2022.

I samband med årsinformationen får du en bilaga med information bland annat om indexförhöjningar och arbete vid sidan om pensionen. Du kan också läsa bilagorna på vår webbplats: Årsanmälningar.

Betalningsdagar för pensioner 2022

Vi betalar alltid pensionen på den andra bankdagen i månaden.

Betalningsdagarna för pension 2022:

tisdag 4.1.
onsdag 2.2
onsdag 2.3
måndag 4.4
tisdag 3.5
torsdag 2.6
måndag 4.7
tisdag 2.8
fredag 2.9
tisdag 4.10
onsdag 2.11
fredag 2.12

Ansök om betalning av pension som du tjänat in parallellt med din pension

Har du arbetat vid sidan om ålderspensionen? Kom ihåg att ansöka om betalning av den nya pensionen som du har tjänat in vid sidan om ålderspensionen. Den nya pensionen som du har tjänat in vid sidan om ålderspensionen betalas inte ut automatiskt utan du måste själv ansöka om utbetalning. Du kan ansöka om betalning av pensionen när du når den övre åldersgränsen för pensionsförsäkringen.

När du arbetar vid sidan om invalidpensionen tjänar du in ny pension. Din invalidpension omvandlas automatiskt till ålderspension. Den nya pensionen som du har tjänat in vid sidan om pensionen betalas emellertid inte automatiskt utan du måste särskilt ansöka om utbetalning.

Du tjänar också in pension som närståendevårdare. LPA betalar pensionen som du tjänar in som närståendevårdare om du redan tidigare får pension från LPA.

Ansök om betalning av ny pension som du tjänat in vid sidan om pensionen genom att kontakta oss via meddelandefunktionen i e-tjänsten eller genom att skicka skyddad e-post. Du kan också skicka en fritt formulerad undertecknad ansökan per post.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig