Hoppa över navigering

Fick du en sticka i fingret? Anmäl också obetydliga skador!

Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet ska du alltid anmäla det snarast möjligt till LPA. I fråga om en obetydlig skada som ändå kräver att du söker läkare eller hälsovårdare eller att du köper till exempel förbandsmaterial, men som inte medför arbetsoförmåga, kan du anmäla skadan på försäkringsintyget. I sådana fall är det inte nödvändigt att lämna in en skadeanmälan, utan det räcker att du fyller i försäkringsintyget och skickar det till LPA antingen som en elektronisk bilaga via våra e-tjänster eller som utskrift med posten.

Om olycksfallsskadan kräver att läkaren gör undersökningar och bedömer vårdbehovet eller om skadan orsakar arbetsoförmåga, måste en skadeanmälan alltid lämnas in. Du kan fylla i skadeanmälan till exempel i LPA:s e-tjänster eller tillsammans med LPA-ombudsmannen.

Obetydliga skador kan anmälas på försäkringsintyget

Exempel på obetydliga skador som kan anmälas på försäkringsintyget är sår som behöver rengöras eller sys och avlägsnande av en sticka i fingret eller skräp i ögat. I praktiken behövs ett enda besök på hälsocentralen eller hos en läkare och utöver besöksavgiften uppkommer det rese- och apotekskostnader. Du kan anmäla obetydliga skador snabbt till LPA på försäkringsintyget och behöver inte offra tid på att fylla i en skadeanmälan. Det räcker att du svarar på några frågor på försäkringsintyget.

Var ändå beredd på att LPA kan be dig fylla i en skadeanmälan längre fram. Det kan behövas till exempel om skadan senare leder till ytterligare undersökningar.

Försäkringsintyg enkelt från e-tjänsterna

Du kan själv skriva ut ett försäkringsintyg via LPA:s e-tjänster (<linkki sähköiseen asiointipalveluun). Du fyller i intyget på din dator och skickar det i elektronisk form till LPA via länken Skicka bilagor i e-tjänsterna. Om du vill kan du i stället ringa vår kundtjänst eller en LPA-ombudsman för att be om ett försäkringsintyg, som du fyller i och postar till LPA.

Mer information ger LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig