Hoppa över navigering

Anmäl olycksfall och yrkessjukdomar snarast möjligt för att få ett snabbt avgörande i ersättningsärendet

Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (OFLAL) ändrades vid årsskiftet så att tidsfristen för att anmäla olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar förlängdes till 60 dagar.

Snabb skadeanmälan påskyndar fortsatt vård och handläggningen av ärendet

Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller drabbas av en yrkessjukdom ska du så snabbt som möjligt göra skadeanmälan till LPA. På det sättet försnabbar du handläggningen av ditt ersättningsärende och kan du hänvisas till de fortsatta undersökningar eller andra åtgärder som behövs.

Om skadeanmälan kommer in till LPA senare än inom 60 dagar kan ersättning vägras för dröjsmålstiden. Du ska berätta orsaken till förseningen i din skadeanmälan om du lämnar in den för sent. Under vissa förutsättningar kan ersättning betalas även för dröjsmålstiden om det bedöms oskäligt att vägra ersättning. Alla arbetsskador bör anmälas till LPA för att vi ska kunna betala eventuella avgifter som hör till den offentliga hälso- och sjukvården.

Ombudsmännen kan hjälpa med skadeanmälan

Du kan lämna in skadeanmälan till din LPA-ombudsman eller posta den till LPA. Ombudsmännen hjälper också gärna till att fylla i skadeanmälan. Om skadeanmälan är omsorgsfyllt ifylld och innehåller alla behövliga uppgifter går handläggningen av ärendet snabbare genom att behovet av ytterligare utredningar minskar. Det är också ett villkor för att få en betalningsförbindelse för eventuella undersökningar eller behandlingar att skadeanmälan gjorts till LPA.

Ytterligare information ger enhetschef Jaana Laine vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 0400 966 303.

Information om skadeanmälan, ersättningar och betalningsförbindelser finns på denna webbplats under Olycksfallsförsäkring.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig