Hoppa över navigering

Jobb på LPA

Hos oss på LPA jobbar över 200 sakkunniga, för vilka en bra kundupplevelse är en hjärtesak. Omkring 160 av oss sitter i vårt moderna kontorshus i Hagalund i Esbo. Dessutom betjänas våra kunder av våra LPA-ombudsmän runt om i landet.

Vi jobbar bland annat med försäkrings- och pensionshandläggning, ersättningshandläggning i olycksfallsärenden samt med olika former av support för produktionen, bland annat inom ekonomi, informationsförvaltning, juridiska frågor, kommunikation och HR. LPA:s personal har en varierande utbildning för sina arbetsuppgifter. Bland våra anställda finns personer med yrkeskunskap inom jordbruk, hälso- och sjukvård och ekonomi, så som agronomer, politices magistrar, tradenomer, socionomer, sjukskötare och matematiker.

Varför jobba just hos oss?

Hos oss kan du utföra ett betydelsefullt arbete. LPA-tryggheten har redan 50 år på nacken. De som arbetar inom primärproduktionen skapar starka rötter för vårt samhälle, och de som arbetar med vetenskap och konst ger samhället vingar, som bär långt in i framtiden. Genom ditt arbete kan du stödja de finländska landsbygdsföretagarnas jordnära skara samt stipendiater inom vetenskap och konst. Hos oss kan du utvecklas till expert inom försäkrings- och pensionsbranschen samt till en mångkunnig specialist på ditt område.

Vad kan vi erbjuda dig?

Vi erbjuder vår personal intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter på en arbetsplats som värdesätter sina medarbetare. Som en familjevänlig arbetsplats hjälper vi på många olika sätt personalen att förena arbete och familjeliv. Vår personal deltar aktivt i att utveckla vår verksamhet. Vi satsar på att upprätthålla våra medarbetares arbetshälsa och arbetsförmåga på många olika sätt. Hos oss får du bra arbetsintroduktion, moderna arbetslokaler och flexibla arbetstider.

Vi arrangerar personalevenemang som stöder arbetsförmågan och orken utifrån våra medarbetares önskemål. Bilden visar LPA-medarbetare på evenemanget RunFest 2018.

Lediga jobb

Du hittar våra lediga jobb på våra finskspråkiga sidor. Ansökningsblanketten är på finska, men det går också bra att fylla i ansökan på svenska.

Vision: Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete!

LPA:s verksamhetsidé är att förbättra lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välbefinnande i olika livsfaser genom att erbjuda ett omfattande socialskydd samt kundnära och sakkunnig service. Vi är mer än en pensionsanstalt. Utöver de lagstadgade pensions- och arbetsolycksfallsförsäkringarna för våra kundgrupper erbjuder vi också bland annat olycksfallsförsäkringar för fritiden och har hand om lantbruksavbytarservicen. Vi erbjuder också våra kunder tjänster som ökar säkerheten i arbetet och minskar riskerna för arbetsoförmåga. Av LPA:s kunder är 75 000 i arbetslivet medan 100 000 är pensions- eller stödtagare. Varje år avgörs cirka 80 000 ansökningar om olika förmåner. Varje år betalar LPA ut över en miljard euro i pensioner och andra förmåner.

 

Familjevänligt företag, beviljat av Väestöliitto

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig