Hoppa över navigering

Ändringar i förfallodagarna för LFÖPL- och OFLA-försäkringspremier

Förfallodagarna för lantbruksföretagarnas försäkringspremier ändrades 1.1.2021. LFÖPL-försäkringspremierna och försäkringspremierna för obligatoriska OFLA-försäkringar för arbetstid faktureras i fortsättningen i fyra lika stora rater. De nya förfallodagarna är 15.3, 15.6, 15.9 och 15.12.

Ändringarna gällande förfallodagarna baserar sig på ändringen av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare 746/2020. Förordningen trädde i kraft 1.1.2021.

Förfallodagarna för försäkringspremierna för den frivilliga OFLA-försäkringen (frivillig försäkring för arbetstid och fritid) ändrades också. Dagen för fortgående försäkringar är 20.2 och när en ny försäkring inleds förfaller försäkringspremien den 20 dagen i den månad som följer på dagen då beslutet gavs. Försäkringspremien för en frivillig OFLA-försäkring faktureras i en rat.

Stipendiaternas försäkringspremier har redan tidigare fakturerats i fyra rater, detta ändras alltså inte. Förfallodagarna är 15.3, 15.6, 15.9 och 15.12.

Behov av betalningstid?

Kontakta faktureringen av försäkringspremier vid LPA tfn 029 435 2690 om du behöver betalningstid och vill komma överens om en betalningstidtabell. För uppskovstiden tillkommer dröjsmålsränta i enlighet med 4 a § i räntelagen. Räntan under tiden 1.1–30.6.2021 är 8 %. Du kan också komma överens om en betalningstidtabell i e-tjänsten eller via den skyddade eposten. Ange då försäkringspremier som mottagare.

Läs mer om försäkringspremierna.

Närmare information ger LPA:s fakturering av försäkringspremier tfn 029 435 2690

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig