Hoppa över navigering

Video med varning för cybersäkerheten segrar i tävlingen Smarta gårdsvideon

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA ordnade tävlingen Smarta gårdsvideon för yrkeshögskolestuderande inom området naturbruk och tävlingen har nu avgjorts. Tävlingen vanns av en insiktsbaserad video som beskriver riskerna i arbetssäkerheten på en lantgård i det förflutna, i nutid och i framtiden.

Andra årets agrologistuderande vid yrkeshögskolan i Jyväskylä, Markus Kupari och Ilkka Saarikoski, tog hem segern i den högklassiga videotävlingen om arbetssäkerhet.

– Den segrande videon är ytterst påhittig och urskiljer sig genom sättet att närma sig ämnet. Säkerheten i arbetet behandlas under en tidsperiod som börjar under 1800-talet och sträcker sig fram ända till 2045. Cybersäkerheten uppmärksammas på ett insiktsfullt sätt och kan betraktas som ett verkligt hot mot gårdarnas framtid – redan nu har vi erfarenheter av dataintrång i mjölkningsrobotar, säger verkställande direktör Päivi Huotari när hon sammanfattar tankarna hos LPA:s sakkunniga i juryn.

– Det är ju så att säkerheten i arbetet till 95 procent består av inställning, så har det alltid varit och så kommer det att vara i framtiden. Hoten kan variera men det måste alltid ordnas tillräckligt med tid för att arbetet ska kunna utföras så väl att onödiga olycksfall inte inträffar. Idén med cybersäkerheten baserade sig på att skolan idkar kraftigt framtidstänkande när det gäller gårdarna, säger Markus Kupari och Ilkka Saarikoski.

I tävlingen tilldelades också ut två hedersomnämnanden. Johanna Muotkavaara och Sanna Saarela vid Lapplands yrkeshögskola lade på ett sakkunnigt sätt fram mycket fakta om säkerheten i arbetet på lantgårdarna i sin video, till exempel många konkreta anvisningar om arbetssäkerhet när det gäller arbetet med djur. Emilia Leppämäki vid yrkeshögskolan i Jyväskylä hade med positiv och lättsamt uppmuntrande humor komprimerat väsentliga tips för säkerheten i arbetet. I videon fästs åskådarnas uppmärksamhet bland annat vid betydelsen av en ren och prydlig arbetsmiljö, personlig skyddsutrustning och rätt slag av arbetsklädsel och återhämtning.

Syftet med Smarta gårdsvideon är att främja en positiv arbetssäkerhetskultur

LPA:s tävling Smarta gårdsvideon ordnades nu för första gången för yrkeshögskolestuderande inom området för naturbruk. Tävlingen pågick 16.8 – 31.10.2021. Tävlingen är en del av LPA:s tema Noll olycksfall i lantbruket.

– Syftet med tävlingen var att locka lantbruksstuderande och personer som arbetar på lantgårdarna att fundera kring säkerheten i arbetet på ett nytt sätt. Dessa insikter kan uppkomma bland de studerande när de planerar och spelar in videona och hos oss åskådare när vi nu ser de färdiga videona, säger sakkunnig Anna-Riikka Pukari hos LPA.

Studerande som klarade sig bra i tävlingen belönades fredagen den 14.1.2022 hos LPA samtidigt som deras videon publicerades. Priset som det segrande teamet fick ta emot uppgick till 3 000 euro medan de båda som fick hedersomnämnanden vann 1 000 euro.

Vinnarvideona publiceras den 14.1.2022 på LPA:s webbplats lpa.fi/smartagardsvideon

Närmare information:
arbetarskyddsagronom Erik Lindroos, tfn 0500 467 658 eller erik.lindroos(at)mela.fi
sakkunnig för tjänster för arbetsförmåga Anna-Riikka Pukari, tfn 050 348 0535 eller anna-riikka.pukari(at)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig