Hoppa över navigering

Tillsyn över de stipendier som anmälts till LPA under 2016

Vi har inlett tillsynen över de stipendier som anmälts till LPA under 2016. Eftersom stipendiegivarna är skyldiga att göra anmälan till LPA om de stipendier som omfattas av försäkringsskyldigheten, baserar vi tillsynen i första hand på de anmälningar som kommit från stipendiegivarna. Vi får inte anmälningar om sådana stipendier som inte klart är grund för försäkringsskyldighet.

På basis av stipendiegivarnas anmälningar håller vi på att skicka ut brev till de stipendiater som ännu inte har lämnat in försäkringsansökan till LPA. Vi ber stipendiaterna ansöka om försäkring via våra e-tjänster. Om en stipendiat inte rättar till sin försummelse inom den tid som LPA föreskrivit, försäkrar vi stipendiaten enligt LFÖPL (tvångsförsäkring). I sådana fall fastställs försäkringen enligt de utredningar som finns tillgängliga. Principerna för försäkringen är desamma som i övriga fall.

Om stipendiegivaren inte har tagit ställning till tidpunkten för arbetet, anser vi i regel att arbetet har börjat vid ingången av den månad under vilken stipendiegivaren gjorde anmälan om stipendiet till LPA. En tvångsförsäkring kan fastställas retroaktivt för det löpande och det föregående kalenderåret (2017 och 2016).

En stipendiat som har beviljats ett arbetsstipendium från Finland för konstnärlig eller vetenskaplig verksamhet är skyldig enligt lag att teckna LFÖPL-försäkring. Därför är LPA skyldig att övervaka att försäkringsskyldigheten uppfylls.

Mer information om tillsynen över försäkringsskyldigheten finns i Stipendiatförsäkringsguiden.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig