Hoppa över navigering

Ta hand om bonden

Projektet Ta hand om bonden erbjuder avgiftsfri och konfidentiell hjälp med låg tröskel. Vi stöder lantbruksföretagarna i stora och små utmaningar i livet.

Ring eller be att Ta hand om bondens projektarbetare kontaktar dig. Tveka inte att ta kontakt även när frågan känns obetydlig. Det räcker med att du är redo att prata med oss. Vi stöder lantbruksföretagarna i vardagen och söker tillsammans med dig alternativ för framtiden.

Du är ditt företags viktigaste resurs så det gäller att ta hand om sig. Att ta emot hjälp betyder inte ett misslyckande utan förmåga att hitta lösningar. Ta mod till dig och kontakta oss redan i dag! Med ditt samtycke kan också en närstående eller en annan person göra det för dig.

Via oss får du hjälp till exempel

  • att orka
  • med människorelationer
  • i utmaningarna som en lantbruksföretagare stöter på
  • i samband med förändringar
  • vid utmaningar som gäller arbetsförmågan.

Efter att du tar kontakt kommer vi överens om ett möte. Vi kan träffas på gården eller på en annan lämplig plats, även på distans. Tillsammans kartlägger vi situationen och lösningar som passar dig. Ofta ser läget bättre ut redan efter ett samtal. Vid behov och med ditt samtycke inkluderar vi även andra yrkespersoner som kan stöda dig. Vår hjälp är avgiftsfri och konfidentiell.

Rådgivning för arbetsförmågan

Du kan söka hjälp hos rådgivningen för arbetsförmågan när du oroar dig för din egen arbetsförmåga. Till projektarbetarens uppgifter hör att fungera som samordnare för arbetsförmågan samt att ge råd som berör arbetsförmågan. Även arbetstagare som hör till lantbrukets intressentgrupper eller nätverket Ta hand om bonden kan hänvisas till tjänsten om arbetsförmågan i relation till kraven som arbetet ställer orsakar utmaningar. Rådgivningen är avgiftsfri.

Rådgivningen för arbetsförmågan kan anlitas till exempel i samband med kartläggningen av rehabiliteringsaternativ. Du kan också få hjälp med att överväga möjligheterna att fortsätta i arbetet om du har återkommande eller långa sjukledigheter, om du får avslag på ansökan om yrkesinriktad rehabilitering eller invalidpension eller om gårdens produktionsinriktning eller livssituationen förändras till exempel till följd av skilsmässa eller om partner insjuknar. Rådgivningen om arbetsförmågan är absolut konfidentiell. Rådgivningen kartlägger din helhetssituation och alternativen som står till buds som lösningar. Du kan själv kontakta hen för att få rådgivning och vägledning så att vi tillsammans kan hitta tjänster som stöder din arbetsförmåga.

Kontakta projektarbetarna för projektet Ta hand om bonden som också är rådgivare för arbetsförmågan.

För intressentgruppernas representanter

Vi samlar landsbygdens aktörer och intressentgrupper till samarbete i enlighet med modellen om tidigt ingripande. Syftet med samarbetet är att stöda lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet. Läs mer om Ta hand om bonden-nätverkets verksamhet: Nätverket Ta hand om bonden.

Berätta om hjälpen som projektet Ta hand om bonden erbjuder med hjälp av vår broschyr. Du hittar broschyren om projektet Ta hand om bonden som stöd för lantbruksföretagaren sidan Publikationer.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig