Hoppa över navigering

Betalningsförbindelser

Genom en betalningsförbindelse får du i förväg beslut om att en vårdåtgärd eller en undersökning ersätts. Du kan också ansöka om en betalningsförbindelse för köp av läkemedel, om du har ordinerats långvarig medicinering på grund av en olycksfallsskada eller en yrkessjukdom.

Betalningsförbindelse för undersökning

Med hjälp av en betalningsförbindelse kan du få ett ersättningsbeslut för vård eller undersökning på förhand. Genom betalningsförbindelsen förbinder vi oss att ersätta dig kostnaderna för en undersökning eller åtgärd. Du behöver alltså inte betala något, utan vårdinrättningen fakturerar LPA direkt för kostnaderna.

För undersökningar eller ingrepp vid en privat vårdinrättning behöver du alltid en betalningsförbindelse på förhand (t.ex. magnetundersökning eller operation) om kostnaderna är minst 360 euro (2024).

Hur begär jag en betalningsförbindelse?

Om din behandlande läkare föreslår en undersökning, en åtgärd eller rehabilitering som du behöver och du kan få en betalningsförbindelse för, tala om för läkaren att du har arbetsskadeförsäkring i LPA. Den behandlande läkaren eller vårdinrättningen skickar därefter vårdanteckningarna med en begäran om betalningsförbindelse till LPA.

Påskynda handläggningen av betalningsförbindelsen

För att begäran om betalningsförbindelse ska kunna handläggas så snabbt som möjligt, fyll alltid i en skadeanmälan genast när ett olycksfall inträffat.

Beskriv noggrant i skadeanmälan hur, var och under vilka förhållanden olycksfallet inträffade. Ange också namnen på de vårdinrättningar där du fått vård och vårddagarna, så att vi kan påminna respektive vårdinrättning om att skicka vårdanteckningarna till oss.

Du kan påskynda handläggningen av betalningsförbindelsen genom att bifoga anteckningarna om behandling till din skadeanmälan. Vänligen observera att identifieringsuppgifter framtagna av systemet, det vill säga namn och personnummer, ska framgå av medicinska utredningar som du skickar till oss.

Du får beslutet om betalningsförbindelse per post omedelbart efter att vi fått alla handlingar.

Betalningsförbindelse för läkemedel

Med en betalningsförbindelse för läkemedel får du läkemedel för vård av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom avgiftsfritt på apoteket.

Om du behöver en betalningsförbindelse, skicka oss ett recept där det framgår att läkemedlet ordinerats för vård av olycksfallsskada eller yrkessjukdom.

Du kan skicka receptet

  • via våra e-tjänster och länken Skicka bilagor
  • eller per post på adressen LPA, PB 16, 02101 ESBO

Spara betalningsförbindelsen och ta den med dig till apoteket.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig