Hoppa över navigering

Avbytarens arbetsuppgifter

Avbytaren har i uppgift att utföra dina dagliga arbetsuppgifter i husdjursskötseln. Avbytaren sköter de arbeten som är nödvändiga med tanke på produktionsdjurens välbefinnande.

Avbytaren sköter den persons uppgiftsandel, som har semester eller vikariehjälp eller som köpt avgiftsbelagd avbytarhjälp. Det är därför viktigt att uppgiftsandelarna uppskattas rätt för alla företagare och arbetstagare i lantbruksföretaget.

Avbytardagens längd

Längden på avbytardagen planeras enligt den information som du lämnar i samband med semesteransökan.

Den lokala enheten baserar längden på din avbytardag på uppgifterna om

  • lantbruksföretagets djur (typ av djur och deras antal)
  • arbetsmetoderna vid skötseln av djuren
  • de personer som arbetar i lantbruksföretaget
  • dessa personers uppgiftsandelar av de nödvändiga dagliga djurskötselarbetena.

Utifrån ovanstående uppgifter räknar den lokala enheten ut den totala arbetstiden i ditt lantbruksföretag. Vid behov kan den totala arbetstiden också bestämmas genom tidtagning för varje arbetsmoment.

Den totala arbetstiden fördelas enligt de procentuella uppgiftsandelar som du uppgett. På så sätt fås längden på din avbytardag.

Den lokala enheten ersätter högst det timantal per dag som uträknats på detta sätt, om du ordnar din avbytarservice själv.

Om den lokala enheten ordnar din avbytarservice, kan längden på avbytardagen även vara längre då djurens välbefinnande kräver det.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig