Hoppa över navigering

LPA berömdes av minister Saarikko för våra insatser för att stödja lantbruksföretagarnas välbefinnande och arbete

Vid det seminarium som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s delegation höll 13.12.2017 berömde familje- och omsorgsminister Annika Saarikko LPA:s betydelsefulla arbete som främjare av lantbruksföretagarnas välbefinnande, som deras försäkringsgivare och som utvecklare av deras sociala trygghet. Ministern lyfte särskilt fram projektet Ta hand om bonden. – Genomförandet av projektet är sällsynt lyckat och verkningsfullt. Projektet har sannolikt hjälpt till att rädda människoliv, konstaterade Saarikko i sitt anförande.

Projektet har hjälpt hundratals jordbrukare

Projektet Ta hand om bonden som fått stöd från regeringen har gjort det möjligt att få konkret hjälp i rätt tid runtom i Finland. Behovet av hjälp har överträffat alla förväntningar. Inom ramen för projektet har redan 650 jordbrukare kunnat få experthjälp genom köptjänstförbindelser.

– Vi har tillsammans beslutat att ingen ska bli lämnad ensam och att hjälpen ska finnas nära till hands. Med hjälp av erfarenheterna av projektet utvecklar vi också vår permanenta hälsofrämjande verksamhet av förebyggande art. Vi kan utnyttja dessa lärdomar också för att utveckla servicen för våra andra kundgrupper, sammanfattade LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari under seminariet.

LPA:s vision 2022: Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete!

Det är ett centralt mål för LPA:s verksamhet att stödja kundernas välbefinnande i en ofta utmanande vardag.

– Det här målet styr det systematiska förbättrandet av vår verksamhet. Även i ett vidare perspektiv ger vi vår insats för att utveckla kundernas sociala trygghet som helhet. Minister Saarikko nämnde i själva verket de utmärkta tjänster som vi kan erbjuda stipendiater. Vi är också beredda att ta emot nya kunder, konstaterade Huotari.

Under den strategiperiod som nu inleds ska LPA låta undersöka de hälsofrämjande tjänsternas genomslagskraft.

– Vi kommer sedan att använda resultaten till att utveckla verksamheten för tidigt ingripande i en mer kundorienterad och effektiv riktning, berättade Pirjo Saari som är teamledare för LPA:s arbetshälsotjänster.

Avbytarservice – viktigaste servicen för att stödja arbetshälsan

Lantbruksavbytarservicen torde överföras till landskapen 2020, och LPA:s roll i den nya situationen är ännu inte fastslagen. Utvecklandet av avbytarservicen bör oberoende av organisationssättet styras av det grundläggande syftet – att stödja lantbruksföretagarnas välbefinnande. Det är fråga om synnerligen väsentliga och nödvändiga hälsofrämjande tjänster, framhöll Huotari.

En lagproposition om avbytarservicen ska lämnas till riksdagen i början av sommaren. Semesterrätten kommer även i fortsättningen att vara personlig.

– Avbytarverksamheten är synnerligen viktig. Rätten till avbytarservice är en socialpolitisk fråga: rätt till vila och återhämtning från ett tungt arbete, sammanfattade minister Saarikko.

LPA:s principer om god service har effektiverat verksamheten

Under delegationens seminarium analyserade man också tillsammans den gångna strategiperioden.

– Satsningen på LPA:s serviceprinciper har burit frukt. Att vi koncentrerat oss gemensamt på god service syns fint i de kortare behandlingstiderna för försäkrings- och förmånsansökningar. Ett annat välkommet budskap i det rådande ekonomiska läget är att LPA:s försäkringspremier inte stiger nästa år, berättade en nöjd Huotari.

Mer information ger verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig