Hoppa över navigering

Från och med 1.1.2024 kan stipendiater justera sin LFÖPL-årsinkomst mitt under försäkringsperioden

Från och med början av 2024 kan stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomst justeras mitt under försäkringsperioden när vissa villkor uppfyllas.

Ändringen baserar sig på en lagreform som trädde i kraft den 1.1.2024 och som har som syfte att bättre än tidigare beakta stipendiaternas sociala trygghet. Justeringen av arbetsinkomsten gör det lättare för dem som arbetar med ett långvarigt stipendium att på ett smidigt sätt ändraförsäkringsskyddet när arbetet ändras från till exempel heldagsarbete till deltidsarbete och tvärtom. 

Arbetsinkomsten kan justeras när alla dessa villkor uppfylls 

  • Försäkringen, som beviljats förminst 12 månader, gäller fortfarande i minst en månad, när ansökan om ändring lämnas.
  • Arbetsinsatsen ändras minst 20 %. Försäkringsperioden förlängs eller förkortas. Förändring gäller i minst fyra månader.
  • Villkoren för en obligatorisk LFÖPL-försäkring uppfylls fortfarande efter justeringen.
  • Den som beviljar stipendiet godkänner ändringarna som gäller arbetstiden och arbetsinsatsen och det skickas en utredning om detta till LPA.

Du kan också justera din årsinkomst när du fortsätter arbeta efter ett avbrott i försäkringen. Det är inte möjligt att justera arbetsinkomsten retroaktivt. 

Gör så här när du vill ansöka om justering av arbetsinkomsten

Ansök om justering av arbetsinsatsen i vår e-tjänst. Bifoga stipendiebeviljarens skriftliga godkännande om ändringen. Begär närmare information genom att skicka ett meddelande i e-tjänsten eller genom att ringa oss på numret 029 435 2695.

Läs mer på sidan Förändringar i stipendiatarbetet.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig