Hoppa över navigering

Läkemedel och betalningsförbindelser vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar

Enligt nu gällande lagstiftning måste man först själv betala de läkemedel som ordinerats på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom och sedan söka ersättning för kostnaderna från LPA. Ansökan om ersättning för läkemedelskostnader ska lämnas in till LPA inom ett år från att kostnaderna uppkom. När du ansöker om ersättning ska du bifoga läkemedelskvittona och receptet på de läkemedel som ordinerats på grund av olycksfallsskadan eller yrkessjukdomen. Bara de nödvändiga läkemedel som ordinerats för behandling av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom ersätts.

Om du på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom har ordinerats en långvarig eller dyr medicinering (till exempel astmamedicinering eller smärtmedicinering på grund av en svår skada) kan LPA bevilja en betalningsförbindelse för dina nödvändiga läkemedelsköp. Med stöd av betalningsförbindelsen får du läkemedlen avgiftsfritt på apoteket, som sedan fakturerar LPA direkt för kostnaderna. För att få en betalningsförbindelse kan du kontakta LPA:s kundtjänst eller skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats.

Spara betalningsförbindelsen

Du behöver betalningsförbindelsen varje gång du tar ut läkemedel på apoteket så ta väl vara på förbindelsen. Betalningsförbindelsen har en särskild kod som apoteket behöver för att kunna fakturera LPA. Förbindelsen innehåller dessutom andra anvisningar för apoteket. Du kan också till exempel ta en bild av betalningsförbindelsen med din mobiltelefon och visa bilden på apoteket i samband med läkemedelsköpet.

Om det läkemedel som ersätts eller antalet läkemedel ändras ger LPA en ny betalningsförbindelse. Du behöver däremot inte någon ny betalningsförbindelse om apoteket byter ut ett läkemedel mot ett annat motsvarande läkemedel inom ramen för referensprissystemet.

Ytterligare information ger enhetschef Jaana Laine vid LPA, tfn 0400 966 303.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig