Hoppa över navigering

Intjänande av pension

Du tjänar in pension för allt arbete du utför. När du har en gällande LFÖPL-försäkring tjänar du in pension enligt LFÖPL-arbetsinkomsten. Du tjänar in pension också på arbetsinkomsten i en FöPL-försäkring för annan företagarverksamhet och på löneinkomster från anställningar.

När pensionen beviljas höjs arbetsinkomsterna och övriga inkomster för tidigare år med en lönekoefficient så att de motsvarar nivån för det år då pensionen börjar.

När tjänar jag in pension?

Du börjar tjäna in pension på basis av LFÖPL-försäkringen vid 18 års ålder, då även försäkringsskyldigheten börjar. I ett anställningsförhållande börjar man i regel tjäna in pension vid 17 års ålder.

Hur länge pension kan tjänas in och hur länge LFÖPL-försäkringen kan vara i kraft beror på födelseåret enligt följande:

Födelseår Övre åldersgräns för försäkring
1957 eller tidigare 68 år
1958–1961 69 år
1962 eller senare 70 år

Hur mycket pension tjänar jag in?

Du tjänar in 1,5 procent av dina inkomster i pension. Ett undantag är 53–62-åringar för vilka tillväxtprocenten är 1,7 procent under en övergångsperiod fram till utgången av 2025.

Bestämmelserna om hur man tjänar in pension och tillväxtsprocenterna har varierat under årens lopp. Du tjänar alltid in pension enligt de bestämmelser som gäller det år som du utför arbetet.

Exempel: Du är LFÖPL-försäkrad hela året med en arbetsinkomst på 42 000 euro. Pensionstillväxten är 1,5 procent. Pensionen ökar med 630 euro per år, dvs. 52,50 euro per månad. För 53–62-åringar är pensionstillväxten 714 euro per år, dvs. 59,50 euro per månad.

Om du samtidigt arbetar och får pension tjänar du in ny pension med 1,5 procent på inkomsten för det arbete du utför. Du kan ta ut den nya pensionen när din pension ändras till ålderspension. Om du redan fått ålderspension får du den pension du tjänat in för arbetet vid sidan av pensionen när du når den övre åldersgränsen för försäkringsskyldighet.

Pensionsbeloppet bestäms enligt din LFÖPL-arbetsinkomst och LFÖPL-försäkringens giltighetstid. Din pension är desto större ju högre arbetsinkomst du har och ju längre försäkringen har varit i kraft. Obetalade försäkringspremier kan sänka pensionsbeloppet.

Pension tjänas in också för följande sociala förmåner och examina

  • inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
  • moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning
  • vuxenutbildningsstöd
  • alterneringsersättning
  • sjukdagpenning
  • specialvårdspenning
  • rehabiliteringspenning
  • ersättning för inkomstbortfall (LITA: trafik- och arbetsskador)
  • hemvårdsstöd för skötsel av barn under tre år
  • yrkesinriktad grundexamen eller högskoleexamen.

Syftet med detta är att säkerställa att ditt pensionsskydd inte blir svagare om ditt arbete tillfälligt avbryts. Pension kan tjänas in för dessa oavlönade förmåner parallellt med LFÖPL-försäkringen.

Du kan kontrollera hur mycket pension du tjänat in i ditt arbetspensionsutdrag. Vi skickar dig ett pensionsutdrag per post vart tredje år. Du kan också när som helst läsa ditt pensionsutdrag i våra e-tjänster.

Ju längre du arbetar, desto mer ökar din pension

Om du går i ålderspension först efter din lägsta pensionsålder läggs en uppskovsförhöjning till din pension. Uppskovsförhöjningen höjer din pension med 0,4 procent för varje månad som pensionen skjuts upp. Man kan tjäna in pension fram till den övre åldersgränsen för pensionsförsäkring för respektive åldersklass, men uppskovsförhöjningen har ingen övre åldersgräns utan kan tjänas in hur länge som helst.

Uppskovsförhöjningen beräknas utifrån hela pensionsbeloppet fram till att du går i pension.

Om du får en arbetslöshetsförmån eller redan har beviljats avträdelsestöd, invalidpension eller ålderspension kan du inte få uppskovsförhöjning.

Livslängdskoefficient

Pensionerna påverkas av en livslängdskoefficient som bestäms separat för varje åldersklass enligt den genomsnittliga förväntade livslängden. Livslängdskoefficienten har en minskande effekt på din pension. Om du fortsätter att arbeta fram till den målsatta pensionsåldern eller längre kan du eliminera livslängdskoefficientens effekt.

Läs mer om intjänandet av pension

Ta reda på hur mycket du får i pension

Du får en uppskattning av din kommande arbetspension med vår räknare.

Logga in i vår e-tjänst för att få ett arbetspensionsutdrag som visar hur mycket pension du har tjänat in hittills.

Ansök om pension

Pension måste du alltid ansöka om och det finns en särskild ansökan för varje pensionsslag. Du får mer information om förutsättningarna för att få olika slag av pension och anvisningar för hur du ansöker om pension på sidan Arbetspension för olika livssituationer.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig