Hoppa över navigering

Partiell ålderspension

Om du vill ha pension redan innan du kan ta ut ålderspension kan du få partiell ålderspension.

Med hjälp av den partiella ålderspensionen kan du ta ut en del av den arbetspension du tjänat in redan före den egentliga ålderspensionen. Du kan arbeta obegränsat vid sidan av den partiella ålderspensionen.

För tillfället kan du tidigast gå i partiell ålderspension som 61-åring. Åldersgränsen kommer att höjas och för personer som är födda 1964 är åldersgränsen 62 år. Personer födda 1965 och senare har rätt till partiell ålderspension 3 år före den lägsta åldern för ålderspension i deras åldersklass. De precisa åldersgränserna fastställs senare.

Som partiell ålderspension kan du ta ut en fjärdedel eller hälften av den arbetspension du tjänat in. Du får själv bestämma om du tar ut en fjärdedel eller hälften av arbetspensionen. Den resterande delen av din pension får du när din ålderspension börjar.

Märk väl att storleken på din slutliga ålderspension påverkas av om du tar ut partiell ålderspension före eller efter att du nått din lägsta pensionsålder.

Innan du tar ut partiell ålderspension lönar det sig att kontrollera hos skattemyndigheterna hur pensionen inverkar på beskattningen. De kan berätta hur mycket du får i handen efter pensionsbeslutet.

Du kan få partiell ålderspension om

 • du har uppnått den nedre åldersgränsen (61 eller 62 år)
 • du är född 1949 eller senare
 • du inte får någon annan arbetspensionsförmån
 • du inte får avträdelsestöd
 • du inte är militär.

Storleken på den partiella ålderspensionen

Du kan välja om du tar ut 25 eller 50 procent av den pension du tjänat in. Du kan också först ta ut 25 procent av pensionen och ytterligare 25 procent i ett senare skede.

Pensionen bestäms utifrån den pension som tjänats in vid utgången av året före pensionsansökan.

Förtidsminskningen minskar pensionen

Om du tar ut partiell ålderspension innan du når den nedre åldersgränsen för din ålderspension, dras 0,4 procent av från den pension du tar ut varje månad innan du når den nedre åldersgränsen för din ålderspension. Minskningen i din förtida pensionsandel är bestående, dvs. den genomförs så länge du får pension.

Uppskov höjer pensionen

Om du tar ut partiell ålderspension först när du nått den nedre åldersgränsen för din ålderspension, får du en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad efter din lägsta pensionsålder.

Pensionen i två delar

När du som partiell ålderspension först tar ut 25 procent och sedan ytterligare 25 procent, beräknas en förtidsminskning eller en uppskovsförhöjning i båda delarna beroende på när utbetalningen av respektive andel börjar.

Med hjälp av vår räknare kan du beräkna storleken på din partiella ålderspension vid en viss ålder och den ungefärliga storleken på din egentliga ålderspension efter den partiella ålderspensionen vid tidpunkten då du slutar arbeta.

När den partiella pensionen börjar betalas

Om villkoren för partiell ålderspension uppfylls, kan pension börja betalas ut tidigast i början av månaden efter den då du lämnade in din ansökan. Du kan inte få partiell ålderspension retroaktivt.

Till skillnad från andra pensionsformer kan du efter att den partiella ålderspensionen beviljats be att den återkallas. Du måste göra det inom tre månader från det att pensionsbeslutet meddelades. Då återkrävs redan betalad pension.

Så söker du partiell ålderspension

 1. Fyll i ansökan om partiell förtida ålderspension

  Ansök om partiell ålderspension antingen via våra e-tjänster eller genom att fylla i blanketten för ansökan om partiell förtida ålderspension.

  Du kan be en LPA-ombudsman eller LPA:s kundtjänst hjälpa dig att fylla i ansökan.

 2. Skicka din ifyllda och undertecknade ansökan till LPA

  Du kan ansöka om partiell ålderspension via e-tjänsterna eller med en blankett.

  Om du väljer blanketten ska du skicka den till oss

Arbete och partiell ålderspension

Om du väljer att fortsätta arbeta påverkar det inte betalningen av den partiella ålderspensionen. Du kan fortsätta eller låta bli att arbeta vid sidan av pensionen utan begränsningar.

Partiell ålderspension och andra förmåner

Partiell ålderspension hindrar dig inte från att få sjukdagpenning, grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning. Den som får partiell ålderspension kan ansöka om invalidpension eller arbetslivspension.

När pensionen upphör

Partiell ålderspension betalas tills invalid-, arbetslivs- eller ålderspension beviljas. Invalid- eller arbetslivspension kan man få redan innan man nått den nedre åldersgränsen för ålderspension för den egna åldersklassen. Partiell ålderspension påverkar inte beviljandet av invalid- eller arbetslivspension, men den påverkar deras storlek.

Den partiella ålderspensionen med förtidsminskning eller uppskovshöjning beaktas som sådan i den pension som beviljas därefter. Den del av ålderspensionen som ännu inte har beviljats och den nya pension som du tjänat in under den partiella ålderspensionen beräknas enligt samma princip som ålderspensionen.

Partiell ålderspension ändras inte automatiskt till ålderspension när du når pensionsåldern, utan ålderspension ska alltid sökas separat.

Deltidspension

Den partiella ålderspensionen ersatte deltidspensionen från 1.1.2017. Om du får deltidspension som beviljats tidigare, fortsätter pensionen i vanlig ordning. Inkomstgränserna för deltidspension hålls oförändrade och deltidspensionerna justeras årligen enligt index.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig