Hoppa över navigering

Årsskiftet har medfört vissa ändringar i företagares köp av företagshälsovård

Folkpensionsanstalten FPA strävar efter att göra det lättare för företagare att köpa företagshälsovård och efter att fler företagare ska börja anlita företagshälsovården. I det syftet har möjligheten till direktersättning införts för alla serviceproducenter.

En företagare som har skaffat sin företagshälsovård via kommunens hälsovårdscentral får direktersättning som tidigare. Från början av 2018 kan en företagare också få direktersättning för kostnaderna för företagshälsovård hos en privat serviceproducent. Det här medför vissa förändringar i de situationer där kommunen har köpt tjänster åt en företagare hos en privat serviceproducent. Blanketterna för att ansöka om ersättning har också ändrats 1.1.2018.

Läs meddelandet om detta på FPA:s webbplats.

Storleken på ersättningen för gårdsbesök hos lantbruksföretagare

Från början av 2018 betalar FPA ersättning enligt sjukförsäkringslagen till lantbruksföretagare för 50 % eller 60 % av kostnaderna för en arbetsplatsutredning (gårdsbesök) och högst 40 % i ersättning av statens övriga medel.

Läs mer om storleken på ersättningen för gårdsbesök på FPA:s webbplats.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig