Hoppa över navigering

Kontrollera ditt pensionsutdrag noga

Pensionsutdrag visar vad du har tjänat in pension för och hur mycket. Läs igenom utdraget noggrant, för din pension grundar sig på uppgifterna i utdraget.

I september skickar vi pensionsutdraget till våra kunder som är födda i maj-augusti. Ditt arbetspensionsutdrag postas till dig vart tredje år. Om du är född 1962 eller tidigare får du arbetspensionsutdraget på posten varje år. Utdraget skickas i regel från den pensionsanstalt där ditt förvärvsarbete var försäkrat vid föregående års utgång.

Pappersutdraget innehåller uppgifter för de sex senaste åren

Utdraget som kommer på posten innehåller uppgifter för de sex senaste åren. Uppgifter som äldre än så visas i ditt elektroniska arbetspensionsutdrag. Det är bra att inte dröja med att kontrollera uppgifterna i utdraget. Ju fortare du meddelar om felaktiga uppgifter, desto lättare är det att rätta dem.

Du ser också dina inkomster för det här året i utdraget. Inkomsterna under det aktuella året kan du se fram till slutet av föregående månad. Därför är din insamlade pension för det aktuella året lägre i utdraget än i fjol trots att din arbetsinkomst inte har förändrats.

Det elektroniska utdraget innehåller uppgifter om hela din arbetshistoria

Det elektroniska arbetspensionsutdraget är alltid tillgängligt när det passar dig. I det elektroniska utdraget ser du uppgifter om hela din arbetshistoria.

Om du har kontrollerat ditt arbetspensionsutdrag elektroniskt efter 31 mars kommer du inte att få något utdrag på posten samma år. Du kan också välja att inte alls få arbetspensionsutdraget hemskickat per post i pappersform.

Var hittar jag det elektroniska arbetspensionsutdraget?

Logga först in i LPA:s e-tjänst. När du förflyttar dig till arbetspensionsutdraget begär tjänsten att du identifierar dig på nytt. Du kan också kontrollera ditt utdrag i tjänsten arbetspension.fi.

Det finns fel i uppgifterna. Vad ska jag göra?

Om du upptäcker fel i uppgifterna ska du göra en begäran om rättelse och skicka den till LPA. Anvisningar om hur du kontrollerar arbetspensionsutdraget och meddelar om fel finns på vår webbplats under Kontrollera utdraget så här.

Om felen gäller uppgifter som är äldre än sex år ska du i en bilaga till rättelseblanketten lägga fram ostridiga bevis på anställningsförhållandet. Med ostridiga bevis avses till exempel löne- och arbetsintyg, matrikelutdrag, skatteuppgifter eller andra motsvarande bevis.

Uppskattning av din framtida pension

Det elektroniska arbetspensionsutdraget innehåller en uppskattning av din framtida pension. Några år före din pensionsålder innehåller också pappersutdraget en uppskattning av din framtida pension.

Hur tjänas pensionen in? Läs mer på vår webbplats om hur du tjänar in pension.

Har du frågor?

På vår webbplats har vi sammanställt information om arbetspensionsutdraget samt svar på vanliga frågor. Vi svarar också på frågor om arbetspensionsutdrag på nummer 029 435 2692.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig