Hoppa över navigering

E-tjänster

Du kan sköta ärenden som gäller din LPA-trygghet enkelt via våra e-tjänster.

E-tjänster

Du kan sköta ärenden som gäller din LPA-trygghet enkelt via våra e-tjänster.

Stipendiater

Som vetenskaps- och konststipendiat får du en arbetspensionsförsäkring från LPA enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Utöver pensionsförsäkringen erbjuder vi dig också skydd vid olycksfall, sjukdom eller arbetsoförmåga. Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete!

Söker du dessa?

Så ansöker du om försäkring

Du kan ansöka om LFÖPL-försäkring när du har fått beslut om stipendium och har inlett eller håller på att inleda stipendiatarbetet. Om du kommer att inleda arbetet först...

LPA-sjukdagpenning för stipendiater

Du har möjlighet att få LPA-sjukdagpenning räknat från den femte sjukdagen. LPA-sjukdagpenning betalas för alla dagar i veckan, också söndagar och helgdagar.

Försäkringspremierna för stipendiater

Försäkringspremien baseras på din LFÖPL-arbetsinkomst som framgår av försäkringsbeslutet. Arbetsinkomsten räknas ut som ett årsbelopp även om stipendiatarbetet varar en...

Arbetshälsa för stipendiater

Den viktigaste tanken bakom vårt hälsofrämjande arbete är att producera arbetshälsa och arbetarskydd för våra kunder genom att erbjuda tjänster som stödjer arbetshälsan....

Du är kanske intresserad av

Tietoa apurahan myöntäjälle

Info till stipendiegivare

Stipendiegivare är skyldiga att anmäla beviljade stipendier till LPA.

Kostnadsavdrag

LPA försäkrar bara den del av stipendiet som återstår för arbetet.

kulujen vähentäminen apurahasta

Ansök om förenande

Ansök om förenande av ett nytt stipendium med gällande försäkring.

Vahinkoilmoituksen tekeminen

Så söker du ersättning

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska anmälas inom 60 dagar.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig