Hoppa över navigering

LPA fått erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser

Finlands mest inspirerande arbetsplatser är ett erkännande som tilldelas de organisationer som har nått utmärkta resultat i en personalundersökning utförd av Corporate Spirit. På Finlands mest inspirerande arbetsplatser har de anställda ett starkt engagemang och sker utvecklandet av verksamheten på lång sikt tillsammans med de anställda, berättar Corporate Spirit på sin webbplats.

Gemensamt för de organisationer som fått erkännandet är att man i dessa organisationer, såsom även på LPA, har satsat på att utveckla verksamheten genom att lyssna på de anställdas åsikter. Personalen är entusiastisk och motiverad att arbeta för gemensamma mål.

– Vi på LPA har satsat stort på personalens trivsel och arbetsförmåga. Det är fint att den här långsiktiga och systematiska verksamheten bär frukt och syns i arbetsmotivationen. Vi är tillsammans stolta över vårt arbete och de resultat vi nått, sammanfattar LPA:s personal- och kommunikationschef Minna Gardemeister.

Finlands mest inspirerande arbetsplatser

Mer information på finska Suomen innostavimmat työpaikat

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig