Hoppa över navigering

Arbetspensionsindex och lönekoefficienten för 2023 fastställdes – exceptionell förhöjning av arbetspensionsindex

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt index för arbetspensionsskyddet för 2023. Arbetspensionsindexet stiger med 6,8 procent och lönekoefficienten med 3,8 procent jämfört med 2022. Det exceptionellt höga arbetspensionsindexet påverkar pensionerna som beviljas vid årsskiftet så att den som går i pension under löpande år får en högre indexförhöjning än den som går i pension först efter årsskiftet.

Arbetspensionerna påverkas av två index: arbetspensionsindex och lönekoefficienten. Pensionerna justeras med arbetspensionsindex för att köpkraften ska tryggas. Med lönekoefficienten justeras inkomsterna som den som ska gå i pension tjänat under sin arbetskarriär till nivån för året då pensionen börjar.

I beräkningen av arbetspensionsindexet utgör prisändringens andel 80 procent och ändringen i lönenivån 20 procent medan prisändringens andel av lönekoefficienten är 20 procent och ändringen i lönenivån 80 procent. Bägge index justeras årligen i januari.

Arbetspensionsindex

Som arbetspensionsindex fastställdes 2874. Med arbetspensionsindexet justeras arbetspensionerna så att de nästa år höjs med cirka 6,8 procent.

Lönekoefficient

Som lönekoefficient fastställdes 1,558. Lönekoefficienten stiger med 3,8 procent jämfört med 2022. Med lönekoefficienten höjs inkomsterna som den som ska gå i pension tjänat under sin arbetskarriär till nivån för året då pensionen börjar.

På grund av den kraftiga inflationen stiger arbetspensionsindexet tydligt mer än lönekoefficienten i början av 2023.

Planerar du att gå i pension?

Den exceptionellt höga arbetsindexförhöjningen påverkar beloppet av pensioner som beviljas vid årsskiftet så att den som går i pension under 2022 får en större indexförhöjning än den som skjuter upp pensioneringen till nästa år.

Om du ska gå i pension senast i december 2022 höjs arbetspensionen med arbetspensionsindex i januari 2023. Om du däremot går i pension i januari eller senare höjs inkomsterna du tjänade in under din arbetskarriär med lönekoefficienten till nivån för 2023 och din arbetspension beräknas utgående från inkomsterna som höjts med lönekoefficienten.

Det lönar sig emellertid alltid att omsorgsfullt planera och överväga tidpunkten för pensioneringen ur olika perspektiv. Mest påverkas pensionsbeloppet av arbetskarriärens längd och arbetsinkomstnivån. När du arbetar längre tjänar du också in mer arbetspension. Om du går i pension först efter din lägsta pensionsålder höjs din pension med en uppskovsförhöjning som höjer pensionen för varje månad som du skjuter upp den med.

Närmare information:
Arbetspension.fi: Arbetspensionsindex höjs exceptionellt mycket, med 6,8 %
Social- och hälsovårdsministeriet: År 2023 görs det en historiskt stor höjning av arbetspensionsindex

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig