Hoppa över navigering

Arbetssäkerhetskort

LPA ordnar kostnadsfri utbildning på finska för lantbruksföretagare som vill ta arbetssäkerhetskortet. Genom utbildningen främjas säkerheten i arbetet inom lantbruket. Målet är noll olycksfall i lantbruksarbetet.

Arbetssäkerhetskortutbildning anordnas som nätutbildning. På beställning kommer vi att hålla en blandad utbildning som inkluderar både närundervisning och distansundervisning.

För att få arbetssäkerhetskortet krävs det att man har godkänt genomfört arbetssäkerhetskortkursen. Kortet är giltigt i fem år.

Säkrare arbetsplatser

Arbetssäkerhetskortet har tagits fram vid Arbetarskyddscentralen i syfte att förbättra säkerheten på gemensamma arbetsplatser. Arbetssäkerhetskortet har beviljats mer än 2,5 miljoner gånger på finska arbetsplatser.

Det är frivilligt att avlägga kursen för arbetssäkerhetskortet. Under kursen får du verktyg för att kunna utveckla säkerheten i arbetet. Dessutom förutsätter ett flertal företag att underleverantörernas arbetstagare har arbetssäkerhetskortet.

Närmare information om LPA:s utbildning för arbetssäkerhetskortet: anna-riikka.pukari(at)mela.fi

Läs mer om Arbetarskyddscentralens arbetssäkerhetskort: tyoturvallisuuskortti.fi/sv/

Tidpunkterna för kurserna för arbetssäkerhetskurserna finns i vår evenemangskalender. Kurserna är finskspråkiga.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig