Hoppa över navigering

LPA förnyade sitt pensions- och försäkringsprogram samt företagshälsovårdssystemet - kunduppgifterna i nya system

Det nya programmet för handläggning av försäkrings- och pensionsärenden stöder vår kundbetjäning bättre

Den 1.1.2021 införde vi ett nytt pensions- och försäkringsprogram. Programmet bildar samtidigt LPA:s kundregister över försäkrings- och förmånskunder och ett program för handläggning av förmånsärenden och fakturering av försäkringspremier. I programmet handlägger och fakturerar vi våra försäkrade kunders pensioner och LFÖPL- och OFLA försäkringar. I samband med att det nya programmet infördes överförde vi våra kunders personuppgifter som sådana i det nya programmet.

– Det nya programmet erbjuder oss bättre möjligheter att utveckla vår kundservice i framtiden, konstaterar direktör Antti Huhtamäki som ansvarar för försäkrings- och ersättningstjänsterna.

Det förnyade programmet för företagshälsovård förbättrar säkerheten i arbetet

Vi införde ett nytt program för företagshälsovård den 20.10.2020. Programmets register över gårdsbesök underlättar besöken och även uppföljningen. När programmet infördes överförde vi våra kunders personuppgifter som sådana i det nya programmet.

I programmet bevaras uppgifter om LFÖPL-försäkrade personer som omfattas av lantbruksföretagarnas företagshälsovård och som används för fakturering av OFLA-försäkringsavgifter. Hälsorisker som fastställs i samband med gårdsbesök sparas i registret över gårdsbesök endast om lantbruksföretagaren ger sitt skriftliga samtycke till det.

– Uppgifterna som sparas i registret över gårdsbesök utgör grunden för utvecklingen av säkerheten i arbetet för våra kunder, konstaterar direktör Päivi Wallin som ansvarar för avbytarservice och främjande av arbetsförmågan.

Läs mer om dataskyddsfrågorna på LPA:s webbplats. 

Närmare information:
teamchef, försäkringsärenden, Leena Vehkomäki, tfn 029 435 2236
enhetschef, pensionsenheten, Pauliina Ripatti, tfn 029 435 2444
sakkunnig, teamet för arbetsförmåga (företagshälsovårdens gårdsbesök), Märta Strömberg-Nygård, tfn 029 435 2242

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig