Hoppa över navigering

Jubileumsvideon 50 år av LPA-trygghet

Den finländska välfärden har sina rötter i åkrarna, skogarna och vattnen, och i en rotfast skara människor som inte räds hårt arbete. Styrkan i vår välfärdsstat är ett inkomstrelaterat socialskydd som omfattar alla som arbetar.  De som arbetar inom primärproduktionen skapar starka rötter för vårt samhälle, och de som arbetar med vetenskap och konst ger samhället vingar som bär långt in i framtiden.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har ordnat pensionsskydd för företagare på landsbygden redan i nästan 50 år. LPA grundades 6.8.1969 och lagen om pension för lantbruksföretagare trädde i kraft 1.1.1970. I dag omfattar LPA-tryggheten förutom skogsägare, lantbruksföretagare, fiskare och renskötare även vetenskaps- och konststipendiater.

I vår jubileumsvideo berättar våra kunder öppet om sitt arbete, sina drömmar och glädjeämnen men också om sina smärtpunkter.

– Intervjuerna återspeglar en djup tro på jorden och stolthet över det egna arbetet, som bär från generation till generation och hjälper att orka med vardagens utmaningar. Vi har alla anledning att vara stolta och tacksamma över de här människorna och deras arbete!, sammanfattar LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

Vi här på LPA vill ta hand om våra kunders LPA-trygghet med sakkunskap och ett stort hjärta i olika livsskeden – nu och i framtiden.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig