Hoppa över navigering

Beskattning av olycksfallsersättningar

Olycksfallspension, rehabiliteringspenning som baserar sig på den och familjepension är beskattningsbar inkomst som det krävs ett särskilt skattekort för. Vi innehåller skatteandelen av dessa förmåner och redovisar den till skattemyndigheten.

Innehållningsprocenten utan skattekort är 40 procent

Vi innehåller skatt av de förmåner som betalas till dig i enlighet med den förskottsinnehållningsprocent som skattemyndigheten har beräknat.

Enligt skatteförvaltningens anvisning gäller förskottsinnehållningsprocenten fram till att skattemyndigheten ger en ny förskottsinnehållningsprocent för förmånen.

Förmånsbeloppet ändras efter att skattekortet lämnats in

Om vi har fått en förskottsinnehållningsprocent som har beräknats för en förmån som betalats ut till dig redan tidigare kan vi verkställa förskottsinnehållningen med samma innehållningsprocent.

Observera att det kan leda till att förskottsinnehållningsprocenten är för låg.

Ändringsskattekort

Om du vill kan du begära ett nytt skattekort för ändring av förskottsinnehållningsprocenten för förmånen. Anvisningar för beställning av ändringskattekort finns på Skatteförvaltningens webbplats https://www.vero.fi/sv/skattekort.

Lämna uppgifter om alla förmåner, pensioner och andra inkomster som betalats till dig på grund av olyckshändelsen eller yrkessjukdomen så att skattemyndigheten kan räkna ut en så korrekt förskottsinnehållningsprocent som möjligt.

Om du samtidigt har ansökt om förmåner på annat håll, till exempel hos FPA, lönar det sig att begära ett ändringsskattekort först då du har informerats om alla förmåner som beviljas dig.

Ändringsskattekortets ikraftträdande

Ändringsskattekortet träder i kraft vid den tidpunkt som anges i skattekortet.

Vid behov måste du i samband med att du begär ett nytt skattekort förvissa dig om att skattekortet också gäller retroaktivt. Vi återbetalar den skattesumma som retroaktivt innehållits för mycket endast i fall att det nya skattekortet också gäller retroaktivt.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig