Hoppa över navigering

Olycksfallsskydd för skogsarbete och för fritiden

LPA:s arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring ingår i den obligatoriska LFÖPL-pensionsförsäkringen och ger ersättning för vård av olycksfall som inträffat i skogsarbetet.

Skydd för skogsägare vid olycksfall och yrkessjukdom

OFLA-försäkringen för arbetstid hör till den obligatoriska LFÖPL-försäkringen och ersätter skada som uppkommit vid ett plötsligt och oväntat olycksfall i skogsarbetet. Försäkringen ersätter också yrkessjukdomar som orsakats av arbetet.

Om du som skogsägare inte är skyldig att teckna en LFÖPL-försäkring, men din arbetsinsats uppfyller förutsättningarna för försäkring, kan du också teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid. Läs mer om skyddet vid olycksfall under arbetstid på sidorna för lantbruksföretagare.

Skydd på fritiden

En olycksfallsförsäkring för arbetstid kan kompletteras med en olycksfallsförsäkring för fritid, som ersätter olycksfall som inträffar på fritiden. OFLA-fritidsförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda olycksfall som inträffar i arbeten i privathushållet samt under fritidssysselsättningar.

Fritidsförsäkringen är frivillig och ska tecknas separat. OFLA-fritidsförsäkringen har ingen åldersgräns och gäller också utomlands. Läs mer om LPA:s skydd vid olycksfall på fritiden på sidorna för lantbruksföretagare.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig