Hoppa över navigering

LPA:s nya webbsidor har lanserats

Vi lanserade de nya lpa.fi-sidorna 30 oktober. I och med förnyelsen har LPA:s webbsidor fått ett nytt utseende och en ny uppbyggnad. Huvudsyftet med förnyelsen har varit att få fram aktuell information till olika kundkategorier ännu tydligare än förut.

Gå till den information som riktar sig till dig

På LPA:s nya webbplats är innehållet strukturerat på ett annat sätt än på den gamla. Från huvudmenyn upptill på sidan går du nu direkt till olika kundkategoriers egna sidor. Stipendiater, fiskare, lantbruksföretagare, skogsägare och renskötare har sina egna avdelningar där du hittar information om LFÖPL-försäkring, OFLA-olycksfallsförsäkring, trygghet vid sjukdom och arbetsoförmåga, ersättningar vid olycksfall eller yrkessjukdom samt övriga förmåner inom LPA-tryggheten. Under Om LPA hittar du bland annat LPA:s publikationer, blanketter och allmän information om LPA och lagstiftningen som rör LPA-tryggheten.

Gå till e-tjänsterna

Du kommer till inloggningssidan för E-tjänsten och Lomitusnetti via inloggningsrutan på startsidan samt via länken Sköt ärenden på nätet upptill på sidan. E-tjänsten och Lomitusnetti är oförändrade. Upptill på sidan finns också länkar till sökfunktionen, den viktigaste kontaktinformationen och val av språk. Länkarna upptill på sidan är synliga på alla sidor på webbplatsen.

Aktuellt och vanliga frågor

På startsidan finns genvägar till viktiga avdelningar samt aktuell information om frågor som kan vara av intresse för dig. På startsidan ser du också de senaste nyheterna och händelserna, och därifrån kan du också gå till nyhetsarkivet och evenemangskalendern. På webbplatsen finns också Bra att veta, där vi har samlat viktiga länkar samt vanliga frågor och svaren på dem.

Tyck till, ta kontakt

Om du undrar över något eller vill ha mer information kan du ge respons eller be oss kontakta dig. Och förstås kan du också alltid ringa vår kundtjänst eller en LPA-ombudsman samt skicka skyddad e-post till oss. Snabblänkar till kontaktinformationen och sökning av LPA-ombudsman finns bakom lurknappen nere till höger på sidan samt på sidan Kontaktinformation.

Överskådligt och tillgängligt

På den nya lpa.fi-webbplatsen har vi också ägnat ännu mer uppmärksamhet åt webbplatsens tillgänglighet. Vi har förbättrat våra webbsidors tillgänglighet, överskådlighet och begriplighet så att vi kan erbjuda olika användare en så bra och jämlik användarupplevelse som möjligt i alla slags situationer. Läs mer i vårt tillgänglighetsutlåtande.

Hjälp oss – tyck till!

Du kan tycka till om våra nya webbsidor via responsblanketten eller genom att skicka e-post till viestinta (at) mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig