Hoppa över navigering

De försäkrades årsinformation och årets första fakturor

I januari får LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagare och stipendiater årsinformation per post från LPA. Din årsinformation visar den LPA-trygghet som gäller för dig. Bilagan som medföljer årsinformationen finns också här på webbplatsen:
Bilaga till årsinformationen till lantbruksföretagare
Bilaga till årsinformationen till stipendiater

LFÖPL-fakturor till lantbruksföretagare

I januari postar vi också LFÖPL-premiefakturor till lantbruksföretagare. Fakturor skickas nu till dem som betalar sina försäkringspremier i två eller tre rater. Bilagan till fakturan kan även läsas här: Bilaga till LFÖPL-premiefakturan för lantbruksföretagare.

Om det har skett sådana förändringar i ditt arbete att LFÖPL-försäkringen bör uppdateras kan du ändra arealuppgifterna eller din LFÖPL-arbetsinkomst via e-tjänsterna.

Andra ansökningsblanketter hittar du under Blanketter. Fyll i blanketten och skicka den via e-tjänsterna med funktionen Skicka bilagor. Du kan också skicka blanketter per post.

Motsvarar din OFLA-försäkring nuläget?

Fakturorna för frivilliga OFLA-arbetsskade- och fritidsförsäkringar har postats. På fakturan debiteras försäkringspremien för hela året. Bilagan till fakturan kan även läsas här: Bilaga till OFLA-försäkringsfakturan.

Om det sker förändringar i förhållandena på gården eller i ditt arbete där ska du anmäla det skriftligen till LPA. Anmäl också kompletterande verksamhet som bedrivs på gården och förändringar i denna verksamhet. En försäkrad som slutar arbeta på brukningsenheten har inte längre rätt till försäkring. Om en försäkrad familjemedlem flyttar bort från gården måste försäkringen alltid ses över. OFLA-arbetsskadeförsäkringen täcker arbete som omfattas av inkomstskattelagen för gårdsbruk (GårdsSkL).

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig