Hoppa över navigering

Pensionsskydd för dig som arbetar i skogen

Med LPA:s LFÖPL-arbetspensionsförsäkring tjänar du in pension när du arbetar i din egen skog. LFÖPL-pension betalas utöver pensionen som du tjänat in genom avlönat arbete och annan företagsverksamhet. Hos oss får du som skogsägare förutom LFÖPL-försäkringen, som du tjänar in arbetspension med, också olycksfallsförsäkring.

Kom ihåg att se till dina försäkringar om du har hand om din skog själv

Din försäkringsskyldighet, det vill säga frågan om du är skyldig att teckna en obligatorisk LFÖPL-försäkring bestäms utgående från skogsarealen som du äger och ditt arbete. Om du äger minst 50 hektar skog i södra Finland, 75 hektar i mellersta Finland eller 100 hektar i norra Finland och själv arbetar i skogen bör du utreda din försäkringsskyldighet.

Om du inte är försäkringsskyldig men din arbetsinsats uppfyller förutsättningarna för försäkringsskydd kan du för att trygga ditt arbete teckna en frivillig LFÖPL-försäkring och LPA:s försäkring mot olycksfall i arbetet. Den obligatoriska LFÖPL-försäkringen omfattar alltid också försäkringsskydd mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och ersätter vård av olycksfallsskador och yrkessjukdomar som uppstår i samband med arbetet i skogen. Parallellt med olycksfallsförsäkringen för arbetstid kan du också ta en olycksfallsförsäkring för fritiden. Fritidsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffar i arbete som utförs i privata hushåll och i samband med hobbyer under fritiden. Försäkringspremierna kan dras av i beskattningen.

Kontakta LPA och uppdatera dina försäkringar

Vi hjälper dig gärna med råd för hur du tjänar in arbetspension via din skog och uppdaterar tillsammans med dig försäkringsskyddet i samband med olycksfall. Du kan läsa mer om våra försäkringar och arbetsinkomsträknaren på vår webbplats: Försäkring av skogsägare

LPA kartlägger skogsägarnas försäkringsskydd

LPA övervakar oförsäkrade skogsägare. Vi kontaktar skogsägare som har skog men som inte har tecknat en LFÖPL-försäkring per brev och per telefon. Du omfattas av LFÖPL-försäkringen när du äger en viss mängd skog och själv arbetar i din skog.

Närmare information
Kundtjänsten tfn 029 435 2690
Teamledaren för försäkringsärenden Leena Vehkomäki 029 435 2690

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig