Hoppa över navigering

Principer för e-post

Vi betjänar våra kunder också per e-post. Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn (at) mela.fi.

När en kund kontaktar LPA per e-post eller via webbsidorna sker kommunikationen i regel via en oskyddad förbindelse. I dessa fall kan vi inte garantera sekretessen. Därför är det bäst att inte skicka personliga uppgifter (LFÖPL-arbetsinkomsten, personbeteckningen, bankuppgifter etc.) via vanlig e-post.

Om förfrågningar som görs per e-post innehåller personliga uppgifter, skickar LPA svaret per brev. Bara frågor av allmän art kan besvaras per e-post.

Skyddad e-post

Konfidentiella uppgifter kan ändå skickas till LPA via vår skyddade e-posttjänst. Det är också möjligt att skicka bifogade filer via tjänsten. När förfrågningar görs via den skyddade e-posttjänsten kan vi även skicka svaret som e-post. Observera att den skyddade e-posttjänstens språk är detsamma som språket i din webbläsare.

LPA:s e-tjänster

När uppgifter skickas via LPA:s e-tjänster är förbindelsen alltid skyddad. Kunden loggar in med sina personliga nätbankskoder. Det är tryggt att anmäla ändringar i egna kunduppgifter via e-tjänsterna.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig