Hoppa över navigering

Är ditt stipendiearbete i fjol fortfarande oförsäkrat?

Hos LPA har vi börjat kontrollera arbetsstipendierna som anmälts för 2021. Kontrollen gäller drygt tusen stipendiater som beviljarna meddelat oss om men som fortfarande inte självmant har utrett sin försäkringsskyldighet.

Om du beviljades ett arbetsstipendium för 2021 för minst fyra månader men du har fortfarande inte försäkrat ditt arbete uppmanar vi dig vänligen att lämna in ansökan så fort som möjligt. Genom ansökan säkerställer du att försäkringstiden är bättre inriktad på den tid under vilken du utför arbetet. Du får också dra av kostnader om beror på stipendiearbetet om beviljaren har gett den här möjligheten. Kostnaderna beaktas inte om LPA måste utarbeta ansökan.

Stipendiaters försäkringsskyldighet

Vi försäkrar årligen cirka 6 000 stipendiater inom konst och vetenskap. Största delen av stipendiaterna lämnar självmant in ansökan om försäkring men en del vet inte att det lagstadgade pensions- och olycksfallsskyddet också gäller stipendiater. Inom tillsynen uppmanar vi stipendiater att utan dröjsmål lämna in ansökan om försäkring. Om stipendiaten inte lämnar in ansökan om försäkring inom den utsatta tiden fattar vi ett försäkringsbeslut utgående från uppgifterna som finns i försäkringsbrevet.

Om beviljaren av stipendiet inte tar ställning till tidpunkten då arbetet utförs, anser vi i regel att arbetet har inletts från och med början av den månad då beviljaren informerade LPA om stipendiet. Du kan ta en försäkring retroaktivt för det innevarande och föregående kalenderår (2021 och 2022).

Det går behändigt att lämna in ansökan om försäkring i vår e-tjänst. Läs anvisningarna för hur du fyller i ansökan på Så ansöker du om försäkring.

Närmare information om tillsynen över skyldigheten att teckna en försäkring hittar du i försäkringsguiden för stipendiater (på finska).

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig