Hoppa över navigering

Tidsbegränsat undantag från förvärvsinkomstgränserna för avträdelsestöd

Republikens president stadfäste 11.6.2020 en tillfällig lag i vilken förvärvsinkomstgränserna för avträdelsestöd inte beaktas under tiden 16.3–31.12.2020. Målet är att genom förfarandet trygga branscher som är utsatta med tanke på primärproduktionen, till exempel tillgången till arbetskraft inom lantbruket och trädgårdsbranschen i de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar.

Syftet med den tillfälliga lagen är att dra fördel av kunskaperna hos dem som får avträdelsestöd och deras arbetsinsats genom att göra det möjligt för dem att förvärvsarbeta utan att inkomsten som intjänas i arbetet påverkar rätten till avträdelsestöd. De som får avträdelsestöd och har rätt till stödet får under perioden 16.3–31.12.2020 förvärvsarbeta utan att betalningarna av avträdelsestöd avbryts medan arbetet pågår. Med förvärvsarbete avses annat arbete än lantbruk och skogsbruk.

Hur ska jag gå till väga om jag förvärvsarbetar och har rätt till avträdelsestöd?

Vi informerar alla kunder som har rätt till avträdelsestöd i ett särskilt brev som innehåller anvisningar.

Om du efter 1.4.2020 har fått avträdelsestöd utan avbrott fortsätter LPA att betala ditt avträdelsestöd som vanligt. Om ditt avträdelsestöd avbröts i april 2020 eller senare korrigerar LPA retroaktivt utbetalningen av avträdelsestödet från och med 1.4.2020. Under perioden 1.4.–31.12.2020 avbryts avträdelsestödet inte till följd av förvärvsinkomsternas belopp.

Om du har rätt till avträdelsestöd men betalningen inte ännu har påbörjats eftersom du förvärvsarbetar och dina förvärvsinkomster överskrider inkomstgränsen kan du få avträdelsestöd 1.4.–31.12.2020 trots att du förvärvsarbetar. Ansök om betalning av avträdelsestöd genom att skicka en särskild begäran till oss.

Närmare information

Chefen för pensionsenheten Jussi-Pekka Rantanen, tfn 029 435 2362

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig