Hoppa över navigering

Fel datum i årets andra faktura för LFÖPL-försäkringspremien

Årets andra faktura för LFÖPL-försäkringspremien har skickats ut. Tyvärr skickades fakturorna ut med fel fakturadatum 20.4.2021. Fakturans riktiga datum är den 15 maj 2021. Fel datum i fakturan orsakar inga åtgärder för kunderna. Fakturans förfallodag den 15.6 är riktig.

Vår fakturering för försäkringspremier ändrades i början av året så att alla kunder i fortsättningen får fakturan fyra gånger om året, oberoende av LFÖPL-premiens belopp. Förfallodagarna för försäkringspremierna är 15.3, 15.6, 15.9 och 15.12.

Meddela ändringar

Kom ihåg att meddela oss om arbetet på din gård har upphört, det har skett andra ändringar i verksamheten på gården eller det sker ändringar i ditt stipendiatarbete. Du kan meddela ändringarna i vår e-tjänst eller genom att kontakta din LPA-ombudsman eller vår kundtjänst.

Behöver du betalningstid?

Om du behöver mer tid för att betala dina försäkringspremier kan du enkelt komma överens om en ny betalningstidtabell i vår e-tjänst. Du kan också komma överens om en betalningstidtabell genom att ringa vår fakturering för försäkringspremier tfn 029 435 2690 eller skicka ett e-postmeddelande åt oss. För den tid som betalningen av försäkringspremien skjuts upp kommer dröjsmålsränta till. Under 1.1-30.6.2021 är dröjsmålsräntan 8 procent.

Har du frågor? Har du frågor om din faktura för försäkringspremier eller betalningen av fakturan? Läs Vanliga frågor och svar om försäkringspremier.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig