Hoppa över navigering

Pensionsutbetalningsdagar 2020 och årsanmälan till pensionstagare

I december postar vi årsanmälan till pensionstagare till alla våra kunder som får pension från LPA. Anmälningarna är kunderna till handa senast i början av januari.

I årsanmälan anges beloppet av den utbetalda pensionen under 2019 samt pensionsbeloppet för 2020.

Med årsanmälan följer en bilaga med information om bland annat indexhöjningar och arbete vid sidan av pension. Bilagorna finns också att läsa på vår webbplats: Informationsbrev.

Pensionsutbetalningsdagar

Du får alltid din pension från LPA den andra bankdagen i månaden.

Under 2020 är pensionsutbetalningsdagarna:

3 januari
4 februari
3 mars
2 april
5 maj
2 juni
2 juli
4 augusti
2 september
2 oktober
3 november
2 december

På sidan Information till pensionstagare kan du läsa om utbetalningen av pension, beskattningen av pension, arbetspensionskortet och arbete vid sidan av pension.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig