Hoppa över navigering

Vem kan få avbytarservice?

Du får avbytarservice om alla följande villkor uppfylls:

För att få semester och så kallad subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp krävs det dessutom att du arbetar som lantbruksföretagare i huvudsyssla.

Undantag

Även en 68-årig lantbruksföretagare vars LFÖPL-försäkring har upphört endast av den orsaken att företagaren fyllt 68 år kan ha rätt till avbytarservice.

En lantbruksföretagare kan få vikariehjälp på grund av rehabiliteringsstöd även om den obligatoriska LFÖPL-försäkringen avbrutits under tiden för rehabiliteringsstödet.

En husdjursenhet är lika med

 • en ko
 • fyra dikor
 • fyra andra nötdjur
 • två hästar
 • tre suggor jämte grisar
 • fyra galtar
 • 15 andra svin
 • fyra getter som är över 6 månader
 • 10 får som är över 6 månader
 • 30 avelsrävar eller finnsjubbar
 • 60 andra pälsdjur som hålls för avelsbruk
 • 100 djur som är fjäderfä
 • 1 000 broilrar eller 1 000 kycklingar som är under 16 veckor.

Pensioner som är hinder för avbytarservice

Du kan inte få avbytarservice om du får någon av följande pensioner eller ersättningar:

 • ålderspension
 • full invalidpension
 • rehabiliteringsstöd till ett belopp som motsvarar full invalidpension
 • arbetslivspension
 • olycksfallspension som har beviljats på grund av att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent
 • ersättning från trafikförsäkringen på grund av att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent

Under tiden för en del av de nämnda pensionerna kan du ha rätt till vikariehjälp på vissa grunder.

De pensioner som FPA betalar är inte hinder för att få avbytarservice.

EU:s regler om statligt stöd inom jordbrukssektorn

Avbytarsystemet i Finland måste följa de regler om statligt stöd som hör till Europeiska unionens konkurrenspolitik.

Avbytarservice får inte beviljas ett företag som är ett företag i svårigheter på det sätt som avses i kommissionens förordning 702/2014 (gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn) eller som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett kommissionsbeslut.

Hinder för avbytarservice är en vid tingsrätten anhängig ansökan om företagssanering, privatpersons skuldsanering eller konkurs.

I oklara fall kontakta LPA.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig