Hoppa över navigering

E-tjänster

Sköt dina försäkrings-, pensions- och avbytarärenden i våra e-tjänster.

E-tjänster

Sköt dina försäkrings-, pensions- och avbytarärenden i våra e-tjänster.

Skogsägare

Som skogsägare får du en arbetspensionsförsäkring från LPA enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Utöver pensionsförsäkringen erbjuder vi dig också skydd vid olycksfall, sjukdom eller arbetsoförmåga. Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete!

Söker du dessa?

Försäkringspremierna för skogsägare

LFÖPL-försäkringspremierna för skogsägare beräknas på din personliga LFÖPL-arbetsinkomst.

Arbetspension för olika livssituationer

Arbetspensionen ger dig en utkomst när du slutar arbeta eller minskar arbetsmängden på grund av ålder eller arbetsoförmåga. Arbetspensionen tryggar också den efterlevande...

LPA-sjukdagpenning

LPA-sjukdagpenningen är ett skydd vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, såsom säsonginfluensa. Sjukdagpenning betalas för den självrisktid som gäller sjukdagpenningen...

Olycksfallsskydd för skogsarbete och för fritiden

LPA:s arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring ingår i den obligatoriska LFÖPL-pensionsförsäkringen och ger ersättning för vård av olycksfall som inträffat i...

Du är kanske intresserad av

Så här tecknar du en LFÖPL-försäkring

Teckna LFÖPL-försäkring för skogsägare.

Vanliga frågor

Vi har samlat vanliga frågor och svaren på dem.

Vahinkoilmoituksen tekeminen

Pensionsutdrag

Läs igenom utdraget noggrant!

Så söker du ersättning

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska anmälas inom 60 dagar.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig