Hoppa över navigering

Ändringar i justeringen av stipendiaternas arbetsinkomst vid årsskiftet

Stipendiaternas pensionsförsäkringsskydd ändras vid årsskiftet. I och med en lagändring kan stipendiaternas LFÖPL-årsinkomst under vissa förutsättningar justeras mitt under försäkringsperioden om det sker förändringar i stipendiatens arbete. Lagen träder i kraft den 1.1.2024.

Hittills har arbetsinkomsten inte kunnat justeras mitt under pågående försäkringsperiod även om ett heltidsarbete med stipendium till exempel omvandlats i deltidsarbete eller tvärtom. Syftet med ändringarna är att den sociala tryggheten för stipendiater ska fördelas bättre än i dag.

Vi informerar om villkoren om justeringen och om ansökan närmare inom kort. Det är möjligt att justera arbetsinkomsten från och med den 1.1.2024 med en retroaktiv justeringen av arbetsinkomsten är inte möjlig.

Närmare information i SHM:s meddelande.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig