Hoppa över navigering

Arbetar din familjemedlem på gården?

När sommarsäsongen inleds lönar det sig att kontrollera försäkringsskyddet för familjemedlemmar som arbetar på gården.

För en studerande som har fyllt 18 år och som är skriven på gården kan du ta en LFÖPL-försäkring om han eller hon arbetar på gården och får lön. Familjemedlemmar under 18 år kan inte ännu få LFÖPL-försäkring men du kan ta LPA:s frivilliga försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdom som ger familjemedlemmen försäkringsskydd.

Arbetspensionsskydd för unga som har fyllt 18

Det lönar sig alltid att teckna en LFÖPL-försäkring för familjemedlemmar som har fyllt 18 år. Då tjänar familjemedlemmen också in pension för det utförda arbetet. Även många andra förmåner, till exempel sjukdagspenningen, beräknas utgående från LFÖPL-försäkringen.

Om familjemedlemmen får lön och naturaförmåner för minst 4 131 euro per år är LFÖPL-försäkringen obligatorisk. Det räcker alltså inte med att meddela lönen och naturaförmånerna i inkomstregistret utan familjemedlemmen ska också ta ut en pensionsförsäkring. Den obligatoriska LFÖPL-försäkringen omfattar också alltid en försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdom.

LFÖPL-försäkringen kan tas som en frivillig försäkring om lönen är lägre än 4 131 euro per år eller om det inte betalas lön alls.

En familjemedlem som arbetar tillfälligt på gården och som är skriven på annat håll försäkras enligt ArPL-försäkringen.

Försäkringen för familjemedlemmen påverkar inte företagarnas försäkring eller arbetsinkomster.

Se till olycksfallsskyddet

När det gäller olycksfall lönar det sig att ta en frivillig försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdom om familjemedlemmen är under 18 år. För pensionerade familjemedlemmar eller familjemedlemmar med avträdelsestöd som deltar i arbetet kan du också ta en frivillig OFLA-försäkring för arbetstiden.

Den frivilliga försäkringen mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdom är förmånlig i förhållande till de förmåner som den erbjuder och ersätter i större omfattning skador som inträffar i lantbruket än många privata försäkringar.

Läs mer om vår frivilliga olycksfallsförsäkring.

Se också till familjemedlemmarnas försäkringsskydd

Vi övervakar att familjemedlemmarnas försäkringsskydd är aktuellt och skickar kontaktbegäran till de företagares familjemedlemmar som enligt inkomstregistrets uppgifter har fått LFÖPL-lön men som inte ännu har tagit en försäkring hos LPA.

Om du eller en familjemedlem har frågor om försäkringsskyddet lönar det sig att kontakta den lokala LPA-ombudsmannen eller vår kundservice tfn 029 435 2650. Vi tar tillsammans reda på om din familjemedlems försäkringsskydd är uppdaterat. Uppdatera alltid försäkringarna när en familjemedlem börjar eller slutar få lön, arbetet upphör eller om familjemedlemmen flyttar från gården.

Läs mer om försäkringsskyddet för familjemedlemmar.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig